EN

Sermann Eszter – Seidl-Péch Olívia – Kóbor Márta
A fordító terminológiai feladatkörben. Egy terminuskivonatolási együttműködési projekt tapasztalatairól

Reference icon

Sermann, E. – Seidl-Péch, O. – Kóbor, M. (2022): A fordító terminológiai feladatkörben. Egy terminuskivonatolási együttműködési projekt tapasztalatairól. Porta Lingua. 2022/1. 17-23

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.2

PDF letöltése


Absztrakt

A 2020/21-es tanévben bevezetett hibrid oktatási forma az egyetemi kurzusok szervezése szempontjából az oktatókat rendkívül nehéz feladat elé állította. Az olyan együttműködési projektek, melyek a résztvevők közötti távolság miatt a koronavírus-válságot megelőző időszakban is részben vagy egészben online térben valósultak meg, módszertani ötletekkel szolgálhatnak az online, illetve a hibrid kurzusok tervezéséhez. A terminusok kezelésének, a terminológiai adatok megfelelő rögzítésének elsajátítása fontos szerepet játszik a nyelvi közvetítők képzésében; a terminológiai kompetencia fejlesztése egyebek mellett a célnyelvi megfelelők felkutatására vonatkozó elveknek és a terminológiakezelő fordítástámogató szoftverek használatának megismertetését foglalhatja magában. A tanulmányban olyan együttműködési projekt lépéseit ismertetjük, melynek során a BME és az SZTE fordítóképzős hallgatóinak lehetősége nyílt betekinteni az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága Magyar Nyelvi Osztályán zajló terminológiai munkába. A projekt egyik fontos tanulsága, hogy a valós, azaz nem az oktató által szimulált egyetemi projekteknek a tanmenetbe való beépítése közvetlen gyakorlati haszonnal jár és motiváló erejű a hallgatók számára. A tanulmányban bemutatjuk a projekt előzményeit, lépéseit, a projekt eredményeképpen létrehozott terminológiai adatbázis adatkategóriáit, valamint az ön- és társértékelés eredményeit. Kitérünk arra is, hogy a projekt hogyan helyezhető át teljes egészében az online térbe.

Kulcsszavak: terminológia-menedzsment, terminológiai adatbázis, terminuskivonatolás, projektmunka, ön- és társ értékelés