EN
nov
28
XXIII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Konferencia
Az idei évi konferenciát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézete szervezi,

“SZINERGIA ÉS INNOVÁCIÓ A SZAKNYELVOKTATÁSBAN ÉS -KUTATÁSBAN” címmel. 

A konferencia ebben az évben JELENLÉTI FORMÁBAN, Pécsett fog megvalósulni. 
Szeretettel várunk minden kedves Kollégát!

máj
4
In memoriam

20140922_Sarvari_Judit_02

In memoriam

Megrendüléssel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dobosné dr. Sárvári Judit, egyetemi docens, a Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének alapító tagja és közel 20 éven át elnöke, méltósággal viselt betegség után, életének 71. évében elhunyt.

Dobosné dr. Sárvári Judit a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdte meg oktatási tevékenységét, majd több évtizeden át, 1984 és 2016 között a BME GTK Idegen Nyelvi Központ (korábban Nyelvi Intézet) munkatársa volt. 1990 és 2001 között a BME Studia Nyelvi Centrum, majd 1993 és 2001 között a BME Nemzetközi Gimnázium munkáját is irányította. 2002-ben az akkori Nyelvi Intézet igazgatójának nevezték ki, amelyet egészen nyugdíjba vonulásáig irányított. Az ő szakmai felügyelete alatt jött létre a BME Nyelvvizsgaközpont, és vezető szerepet játszott a szakfordító- és tolmácsképzés beindításában és annak többszintűvé, nemzetközivé tételében is. Mind a hallgatók, mind a kollégák körében töretlen népszerűségnek, elismerésnek örvendett, vezetői és oktatói munkáját mindvégig a támogatás, az odafigyelés és törődés határozta meg.

Széleskörű egyetemi oktatási és oktatásszervezési tevékenysége mellett ismert és szeretett alakja volt a szélesebb hazai tudományos-oktatási világnak is.  Számos tankönyv, folyóiratcikk és rangos nemzetközi konferenciaelőadás fűződik a nevéhez. Közel egy évtizedig az oktatási tárca nyelvoktatási szakértő-referenseként is dolgozott.

A Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének egyik alapítójaként – és közel 20 éven át elnökeként – múlhatatlan érdeme van abban, hogy a szaknyelvet oktató és kutató kollégák ma is egy összeforrott, élő szakmai közösség tagjai lehetnek. Az utolsó pillanatig fáradhatatlanul dolgozott e szakmai közösségért, a szaknyelvoktatás és -kutatás ügyéért. Oaadó szervezőmunkája, szakmai hozzáértése, széles kapcsolatrendszere és segítőkészsége sokak egyetemi karrierjét alapozta meg.

Búcsúzunk a kiváló oktatótól, a nagyszerű embertől, akinek szeretetteljes lénye, jóindulata, bölcsessége és derűje a kollégák számára ma is inspiráló példa.

Emléke örökre szívünkben él.


okt
18
XXII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia

A konferenciát idén 2022. november 11– én a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoportja szervezi,
Hazai és nemzetközi partnerség a szaknyelvtudásért” címmel.
A konferencia  online formában fog megvalósulni a ZOOM alkalmazással.

KONFERENCIA PROGRAMFÜZET

Konferenciafelhívás

Előzetes program

Részvételi díj, absztrakthoz tartozó információk


jún
2
XXII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia

A konferenciát idén 2022. november 11– én a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoportja szervezi,
Hazai és nemzetközi partnerség a szaknyelvtudásért” címmel.
A konferencia  online formában fog megvalósulni a ZOOM alkalmazással.
A konferencia felhívást, valamint a további információkat itt olvashatják.
Részvételi díjakról, absztraktokhoz tartozó tájékoztatók.


dec
3
Felhívás Szabó T. Attila díjra

Pályázati felhívás

„A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-ra

A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos szaknyelvük igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda.
A SzTAD-jelölés, illetőleg pályázás alapján ítélhető oda. Jelölni a sztad.termini@gmail.com levelezési címen lehet. Jelölhetnek az alapítók, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózata, az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága (MTA-MNYTEB), az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet. Ugyancsak jelölhetnek képviselőik révén mindazok a szakmai intézmények (egyetemi és akadémiai műhelyek, egyesületek, szerkesztőségek, kiadók stb.), amelyeknek tevékenysége és felelőssége kiterjed a magyar szaknyelvek, tudományos nyelvek vizsgálatára, gondozására és fejlesztésére.
A díjra személyesen is lehet pályázni. A jelöléshez/pályázathoz csatolni kell a megfelelő indoklást, életkori igazolást, szakmai önéletrajzot, közlemények jegyzékét és az ezekkel kapcsolatos szakmai visszajelzéseket (pl. idézettség, olvasottság, társadalmi hatás stb.). A jelölés/pályázat (választható) tartalmi feltételei:
1.    A magyar szaknyelvek fejlesztése és tudatos alkalmazása, a tudományterületek magyar szaknyelvi jellemzőinek feltárása, leírása; szaknyelvi tervezés, „anyanyelvűsítés”, egységesítés (terminológia, lexikográfia, nyelvtechnológia, szaknyelvi adattárak /korpuszépítés/, oktatási anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése stb.).
2.    Magyar szaknyelv-történeti munkásság, különös tekintettel a latin-magyar, német-magyar és az angol-magyar szaknyelvi kapcsolatokra.
3.    A magyar szaknyelvi hagyomány és általában a történetiség érvényesítése, különös tekintettel az Erdélyi magyar szótörténeti tár nyomtatott és digitális anyagainak használatára a magyar szaknyelvi hagyományok kutatásában és ápolásában.
4.    A Kárpát-medencei szaknyelvi kétnyelvűségek következményeinek feltárása, a szétfejlődött szaknyelvek egységesítése, összehangolása a nyelvi tervezésben.
5.    A nyilvános színterekre szánt magyar szaknyelv használatának, érvényesítésének és közérthetőségének elősegítése érdekében kifejtett tevékenység (tudományszervezés, oktatás, ismeretterjesztés, magyar szaknyelvi folyóirat szerkesztése stb.).

A következő díjra 2022. február végéig lehet jelölni /pályázni a sztad.termini@gmail.com címen. Az ösztöndíj odaítéléséről a SzTAD Kuratóriuma március 15-ig dönt. A Kuratórium az értékelés során elsődlegesen azt veszi figyelembe, hogy jelölt/pályázó milyen mértékben teljesíti a fenti feltételek valamelyikét.
Jó jelölést! Jó pályázást!

Budapest/Kolozsvár 2021. nov. 30.
A SzTAD Kuratóriuma nevében Szoták Szilvia  & Péntek János


További hírek