EN

Tagság

Nyilatkozat a tagságról

 

Elnökségi tagok

Dobosné Dr. Sárvári Judit
egyetemi docens, az Egyesület elnöke
sarvari.judit@gtk.bme.hu

Dr. Fischer Márta,
egyetemi docens,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, Idegen Nyelvi Központ
fischer.marta@gtk.bme.hu

Dr. habil Kurtán Zsuzsanna
habilitált egyetemi docens
Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
kurtanzs@almos.unipannon.hu

Dr. Bocz Zsuzsanna
egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, Idegen Nyelvi Központ

Dr. Rébék-Nagy Gábor
egyetemi docens, intézetvezető
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Intézet
gabor.n.rebek@avkpte.hu

Dr. habil Muráth Judit
Term-Dok Központ vezetője, egyetemi magántanár, Pécsi Tudományegyetem
murath@ktk.pte.hu

Kovátsné Dr. Loch Ágnes
Intézetvezető
BGF Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet
Főiskolai tanár

Dr. Tar Ildikó
egyetemi docens
Debreceni Egyetem
ildikotar@econ.unideb.hu

Aktuális Tagok

Aradi András
Asztalos Réka
Balogh Dorka
Bánhegyi Mátyás
Barta Andrea
Bartáné Varga Éva
Benke Eszter
Bérces Edit
Bereczky Klára
Berta Anikó
Besznyák Rita
Bódi Zoltán
Borszeki Judit
Budai György
Dávidovics Anna
Dobos Csilla
Édes Éva
Egyed Csilla
Eklicsné Lepenye Katalin
Engelné Nagy Éva
Faddi Nikolett
Fata Ildikó
Fogarasi-Nuber Katalin
Fregan Beatrix
Gerdei Zsófia Réka
Horváth Ágnes
Horváth Péter
Jakusné Dr. Harnos Éva
Károly Adrienn
Keresztes Csilla
Kiszely Zoltán
Kocsis Judit
Kósik Ferenc
Kránicz Rita
Kudar Mariann
Kuslits Béláné
Lakatos-Báldy Zsuzsanna
Mágocsi Nyina
Mány Dániel
Marshall Barbara
Marthy Annamária
Meiszter Erika
Mirk Mária
Molnár Enikő
Murányiné Dr. Zagyva Márta
Nábrádi Nóra Beatrix
Nagy György
Nagy Judit
Nagy Renáta
Neumayer Dénes
Robin Lee Nagano
Sándor Eszter
Schmidtné dr.Putz Mónika
Seidl-Péch Olívia
Sélleyné Gyuró Mónika
Semseiné Szekeres Edit
Silye Magdolna
Sirokmány Viktória
Skadra Margit
Sólyom Réka
Somogyiné Dr. Élthes Ágnes
Stötzer Andrea
Süléné Birta Katalin
Szabó Csilla
Szelényi András
Szelényi Judit
Szénich Alexandra
Szerkényesné dr. Rádi Éva
Takács Tímea
Takáts Zsuzsanna
Tick Vera
Törökné Teszárik Éva
Unger Anikó
Uricska Erna
Ürmösné Dr. Simon  Gabriella
Varga Éva Katalin
Vorzsák Orsolya
Zabóné dr. Varga Irén
Zimonyi Ákos
Zsinka Lászlóné

Korábbi tagok