EN

Porta Lingua Szaknyelvi Folyóirat

Porta Lingua a Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének folyóirata. A kiadvány célja, hogy publikációs lehetőséget nyújtson mindazoknak, akik a szaknyelvoktatás és -kutatás terén elért eredményeiket közzé kívánják tenni, ezzel is elősegítve ezen eredmények széles körben történő megismertetését. A tanulmányok mindazon oktatók, kutatók és szakemberek érdeklődésére számot tarthatnak, akik a szaknyelvoktatás, -kutatás és a széles értelemben vett szaknyelvhasználat terén működnek.
A kiadványban a tanulmányok kettős vak lektorálás után a szerkesztő, főszerkesztő ellenőrzését követően a Szerkesztőbizottság jóváhagyásával jelenhetnek meg. A Porta Lingua tudományos lektorált folyóiratként található meg a Magyar Tudományos Művek Tárában, 2020-tól online folyóiratként működik. A korábbi, papír alapú számok (pdf formátumban) az Archívumban találhatóak meg.


IMPRESSZUM

Kiadó: Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete
Székhely: 1111 Budapest, Egry József u. 1. IX. em. 5.
Felelős kiadó: Sárvári Judit

Főszerkesztő: Bocz Zsuzsanna
Szerkesztő: Besznyák Rita

Szerkesztőbizottság:
Bánhegyi Mátyás, Besznyák Rita, Bocz Zsuzsanna, Fischer Márta, Kurtán Zsuzsa, Lakatos-Báldy Zsuzsanna, Loch Ágnes, Mátyás Judit, Sturcz Zoltán

Tanácsadó Testület tagjai:
Einhorn Ágnes, Hamp Gábor, Hidasi Judit, Károly Krisztina, Stephen Patrick

Szerkesztőségi elérhetőség:
1111 Budapest, Egry József utca 1. IX. em. 5. 463-2013 szokoe@gtk.bme.hu

ISSN 2064-3381 (Online)
ISSN 1785-2420 (nyomtatásban, 2002-2020)

Tájékoztató a Porta Lingua publikációk megjelenéséről