EN

Porta Lingua 2021

PL2021_Borító1a
Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról

Főszerkesztő: Bocz Zsuzsanna
Szerkesztő: Besznyák Rita

Kiadó: Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
ISSN: 2064-3381 (online)
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021

download icon
Porta Lingua 2021 letöltése (PDF) >>Tartalomjegyzék

SZAKNYELVOKTATÁS, SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

Bakó Eszter: Felnőtt analfabéta bevándorlók nyelvi integrációja Németországban – Oktatási tapasztalatok az írás-olvasás kurzusonDávidovics Anna: Szaknyelvoktatás és gamifikációEinhorn Ágnes: A szaknyelvoktatáshoz szükséges tanári kompetenciák fejlesztéseFajt Balázs – Bereczky Klára: Blended learning az angol nyelvoktatásban: egy tankönyv online tananyagának bemutatásaFodorné Balthazár Enikő – Tiboldi Tímea: Projektmunka: Diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek kidolgozása hat nyelven

ÁLTALÁNOS NYELVI ÉS SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE; HALLGATÓI PREFERENCIÁK ÉS SZÜKSÉGLETELEMZÉS

Bakti Mária – Erdei Tamás – Juhász Valéria: Students’ perception of CLIL in higher education – Preliminary results of the CLIL HET projectBánhegyi Mátyás – Fajt Balázs: A BGE első évfolyamos egyetemi hallgatóinak intézményválasztási és nyelvtanulási motivációiCseppentő Krisztina: Nyelvszakválasztási hallgatói preferenciák változása a bolognai rendszer tükrébenFurka Ildikó: Planning needs analysis research for international students in higher educationVálóczi Marianna: Kudarcok észlelése a nyelvtanulásban – Üzleti nyelvet tanuló egyetemi hallgatók nyelvtanulási nehézségei és kudarc attribúciói

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI – FÓKUSZBAN AZ ORVOSI SZAKNYELV

Gyuró Monika: Temporal references in pain narratives: The cognitive perspectiveHild Gabriella – Csongor Alexandra – Németh Tímea: Magyar orvostanhallgatók angol nyelvi kommunikációs hajlandóságának fejlesztése szaknyelvi órákonFogarasi Katalin – Kránicz Rita – Halász Renáta – Barta Andrea – Hambuch Anikó: A betegközpontú diagnózisközlés gyakorlati oktatásaMeiszter Erika – Koppán Ágnes: A telemedicina jelentősége az orvos-beteg kommunikáció oktatásában a Covid19 járvány tükrébenÜrmösné Simon Gabriella – Borszéki Judit – Barnucz Nóra – Uricska Erna: A rendészeti szaknyelv szerepe a felsőoktatásban és az új nyelvi stratégia bevezetése

LEXIKOLÓGIA ÉS LEXIKOGRÁFIA

Deli Zsolt Pál: The lexical analysis of two works by Ernest Hemingway and F. Scott FitzgeraldSturcz Zoltán: Egy reformkori szakszótár születése – Bitnitz Lajos: Gazdasági szótár, 1831

ABSTRACTS

Porta Lingua 2021: Abstracts