EN

Sturcz Zoltán
Egy reformkori szakszótár születése – Bitnitz Lajos: Gazdasági szótár, 1831

Reference icon
Sturcz, Z. (2021): Egy reformkori szakszótár születése – Bitnitz Lajos: Gazdasági szótár, 1831. Porta Lingua. 2021/1. 211-231

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.17

PDF letöltése


Absztrakt

Bitnitz Lajos (1790-1871) Szombathelyen 1831-ben adta ki a Gazdasági szótár című művét. A szerző, aki több jelentős magyar nyelvészeti munkát és szótári anyagot is alkotott, Batthyány Fülöp megrendelésre és támogatásával készítette el ezt a munkáját. A szótár egyik sajátos termése a reformkori akadémiai szótár-fejlesztés körébe besorolható munkáknak. Sajátosságát az adja, hogy német-magyar összeállításban készült, és egy földesúri gazdaság gondozásának magyar nyelvű dokumentálhatóságát, leírhatóságát tűzte ki fő céljául. Ennek megfelelően a gazdaság fogalmát széles körben értelmezi. Minden olyan tematikát érint, ami egy nagybirtok területén, irányításában, mesterségeiben előfordul. Így kerülnek be a mezőgazdaság, az állattartás, a halászat, a vadászat, a gazdasági építkezés, a helyi iparosság, a pénzügy, a gazdasági adminisztráció és szervezés műszavai a szótárba. A mű 58 oldalt és közel 1500 szótári tételt tartalmaz. A szótár jelentőségét több dolog adja: a.) először kísérelte meg tematikusan és magyarul összefoglalni a nagybirtokon alapuló gazdálkodás szaknyelvi témakörét; b.) bátran élt a nyelvújítás eszközeivel, ahol nem talált magyar fogalmat a németre, ott alkotott és bevezetett új szakszavakat; c.) e reformkori szótár egyeseknek alapként, másoknak mintaként szolgálhatott a további szakszótári munkák kialakításához.

Kulcsszavak: gazdaság, műszavak, szótárprogram, lexikatörténet, szaknyelvtörténet