EN

Történet

Az Egyesület története

 

A Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete megalapításának gondolata a II.debreceni Szaknyelvoktatási Szimpóziumon született meg, mely fórumon lehetőség nyílt a magyarországi felsőoktatásban zajló szaknyelvoktatást, vizsgáztatást érintő aktuális kérdések megvitatására, az e téren elért újabb eredmények bemutatására. Az ottani tapasztalatcserét követően, a Budapesten 2003 novemberében megrendezett III. budapesti Szimpóziumon került sor az Egyesület megalapítására, melynek Alapszabályzatát a Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.567/2004/3. számú végzésével fogadta el 2004. szeptember 3-án.

Az Egyesület céljai

Az Egyesület alapvető feladatának tekinti, hogy
– segítse a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás területén folyó nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kutatások folyamatos követését, közzétételét, az eredményeknek a hazai nyelvoktatásba való beépülését;
– segítse a szaknyelvismeret nemzetközi kompatibilitásának megteremtését;
– biztosítsa a szaknyelvoktatásra és -kutatásra vonatkozó szakmai közélettel kapcsolatos információ áramlását;
– képviselje a szaknyelvoktatási szakma véleményét nyelvpolitikai és a nyelvoktatással összefüggő döntések előkészítésének valamennyi szintjén

Mit nyújt az Egyesület tagjainak?

1. Egybegyűjti, rendszerezi a szaknyelvvel kapcsolatos kutatási eredményeket, publikációkat.

2. Címlistát közöl az ajánlott kiadványokról.

3. Keresztreferencia-oldalán közli a hivatkozásokat.

4. Saját kiadványában lehetőséget biztosít tagjainak a publikálásra.

5. Tagjainak rendszeresen hírlevelet küld e-mailen, melyben értesíti az aktuális eseményekről, így az éves közgyűlés helyszínéről és időpontjáról, a témába vágó konferenciákról, megbeszélésekről, fontos kiadványokról stb.

6. Konferenciáin (Szaknyelvoktatási Szimpózium) kedvezményes részvételi díjat biztosít

7. A konferencia előadásait összegyűjtő kiadvány megvásárlásakor kedvezményt nyújt

Mire használja az Egyesület a befizetett tagdíjat?

Az Egyesület tagdíja évente 4500 Ft személyenként, melyet az Alapszabályban meghatározott célokra fordítunk. A tagdíj befizetése átutalásos számla ellenében történik, melyet a Belépési nyilatkozat kitöltése és az Egyesület címére vagy e-mail címére eljuttatása után automatikusan kipostázunk a megadott címre.

– konferenciák szervezésére

– kiadványok megjelentetésére

– postaköltségre

– honlap üzemeltetésre

– adminisztrációs tevékenységre

– az elnöki testület megbeszéléseinek technikai költségeire

– egyéb, az Egyesület működtetéséhez szükséges költségekre (lásd Alapszabály).