EN

Fajt Balázs – Bereczky Klára
Blended learning az angol nyelvoktatásban: egy tankönyv online tananyagának bemutatása

Reference icon
Fajt, B. – Bereczky, K. (2021):
Blended learning az angol nyelvoktatásban: egy tankönyv online tananyagának bemutatása. Porta Lingua. 2021/1. 49-57

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.4

PDF letöltése


Absztrakt

A blended learning egyre növekvő népszerűségét annak köszönheti, hogy egyre szélesebb nyelvtanulói kör számára válik hozzáférhetővé és a hagyományos tanulási környezetbe csatornázza be az online oktatási anyagokat és magát az online oktatási formát. A szakirodalom változó képet mutat arról, hogy pontosan mit értünk blended learning alatt és mitől lesz egy kurzus blended learning típusú kurzus. Egyrészről bizonyos értelemben már azt is blended learningnek nevezhetjük, ha a hagyományos osztálytermi feladatokat online feladatokkal egészítjük ki, vagy ha a nyelvi kurzus egy része online anyagokon keresztül, míg a másik része a hagyományos oktatási keretek között zajlik. A tanulmány célja, hogy bemutasson egy blended learning kurzust, különös tekintettel a kurzus során használt tankönyvre és a hozzá tartozó online tananyagokra. A tanulmány elején röviden definiáljuk a blended learning fogalmát és megvilágítjuk a hozzá kapcsolódó elméleti hátteret, majd pedig bemutatjuk egy blended learning nyelvi kurzus online anyagait.

Kulcsszavak: blended learning, COVID-19, üzleti angol, online tananyag, tananyag-ismertetés