EN

Cseppentő Krisztina
Nyelvszakválasztási hallgatói preferenciák változása a bolognai rendszer tükrében

Reference icon
Cseppentő, K. (2021): Nyelvszakválasztási hallgatói preferenciák változása a bolognai rendszer tükrében. Porta Lingua. 2021/1. 99-107

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.8

PDF letöltése


Absztrakt

A bölcsészettudományi képzésben nyelvszakokra jelentkező hallgatók motivációja egyértelműen megváltozott az elmúlt időszakban. A nagy nyelveken túl a kisebb nyelvek iránt például nyilvánvalóan nem a bölcsész pálya miatt érdeklődnek a felvételizők, hanem látszólag azért, mert magas szintű idegennyelv-tudással jobb munkaerőpiaci esélyeket látnak biztosítottnak maguk számára. Ez a folyamat természetesen szoros összefüggésben áll mind az oktatás expanziójával, a nem hagyományos csoportok felsőoktatásban való megjelenésével, mind pedig az országos szinten a rendszerváltozás után bekövetkezett piaci változásokkal és folyamatokkal: értve ez alatt a magyar munkaerőpiacon időközben megjelent nemzetközi vállalatokat és külföldi munkaközvetítőket. A tendencia továbbá összefügg azzal a nemzetközileg is érzékelhető folyamattal, amelyet az oktatásnak szolgáltatássá válásaként szoktunk nevezni. A felsőoktatás szervezésére és tervezésére az európai oktatási térben, ennek részeként a bolognai folyamat van hatással, amelynek egyik kimondott célja, hogy a felsőoktatást közelítse a munkaerőpiachoz. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a felsőoktatás alapvető és jelentős változásokat él meg napjainkban. A tanulmány célja, hogy ezeket a folyamatokat összefüggésükben láttassa, és következtetéseket vonjon le a bolognai folyamat bevezetése óta eltelt időszakban nyelvszakokra jelentkező hallgatókkal kapcsolatban.

Kulcsszavak: bolognai folyamat, bölcsészettudomány, felsőoktatás, hallgatói preferenciák, oktatáspolitika