EN

Hild Gabriella – Csongor Alexandra – Németh Tímea
Magyar orvostanhallgatók angol nyelvi kommunikációs hajlandóságának fejlesztése szaknyelvi órákon

Reference icon
Hild, G. – Csongor, A. – Németh, T. (2021): Magyar orvostanhallgatók angol nyelvi kommunikációs hajlandóságának fejlesztése szaknyelvi órákon. Porta Lingua. 2021/1. 147-160

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.12

PDF letöltése


Absztrakt

Tanulmányunk egy kvalitatív, feltáró jellegű kutatás keretében írja le, hogy milyen benyomásaik voltak a magyar orvostanhallgatóknak, mialatt kortárs oktatássegítőkkel orvos-beteg szerepjátékokban vettek részt angol orvosi szaknyelvi órákon. A kortárs oktatássegítők, demonstrátorok, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) angol nyelvű programjának nemzetközi hallgatói voltak. Elsődleges célunk a magyar hallgatók angol nyelvi kommunikációs hajlandóságának fejlesztése volt a szaknyelvi órákon. Egy motiválóbb és természetesebb nyelvtanulási környezetet kívántunk biztosítani, amelyben a célnyelv volt a résztvevő tanulók közös nyelve. Ezen túlmenően arra is törekedtünk, hogy javítsuk a résztvevők interkulturális kompetenciáját egy olyan platform biztosításával, ahol az Általános Orvostudományi Kar magyar és nemzetközi hallgatói találkozhatnak, megismerkedhetnek, és együtt dolgozhatnak. A szemeszter végén a résztvevő magyar hallgatók véleményét félig strukturált, fókuszcsoportos interjú keretében kérdeztük meg. Az adatokat tematikusan elemeztük, és az eredmények azt mutatták, hogy a magyar orvostanhallgatók lelkesek és motiváltak voltak a szerepjátékok során, nőtt az angol nyelvi kommunikációs hajlandóságuk és ezzel együtt az órai teljesítményük is. Az interjú eredményei arra is rámutattak, hogy a közös szerepjátékkal sikerült közelebb hozni a magyar és a külföldi diákokat.

Kulcsszavak: idegen nyelvi kommunikációs hajlandóság, órai teljesítmény, angol orvosi szaknyelv, kortárs oktatássegítés, interkulturális kompetencia