EN

Porta Lingua 2020

PL2020_Borító2

Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban
Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról

Főszerkesztő: Bocz Zsuzsanna
Szerkesztő: Besznyák Rita

Kiadó: Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
ISSN: 2064-3381 (online)
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020

Porta Lingua 2020 letöltése (PDF) >>Tartalomjegyzék

INTERKULTURÁLIS SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KOMPETENCIÁK, SZAKFORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS

Bakó Alexandra – Marshall Barbara : Challenges in teaching intercultural communication (ICC) for healthcare studentsBánhegyi Mátyás - Nagy Judit: Solutions to overcome Korean students’ underperformance at oral presentation tasks: practical tips for HungarianBeták Patrícia - Hajós Kata: Cassis, a XXI. századi tolmács varázsitalaHrivíková, Tatiana: The language of culture and the culture of languageKóris Rita: Interkulturális és szaknyelvi kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban. A Soliya Global Connect Program tapasztalataiNeumayer Dénes: Metadiscourse distribution measurement – an experimental case study of a translationSzép Beáta: Szaknyelvi terminológia oktatása a fordítóképzésben

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

Csányi Eszter: Gazdasági frazeologizmusok szemantikai elemzéseEklics Kata - Fekete Judit: The role of simulation practices in acquisition or activation of medical terminologyFogarasi Katalin: Fogsérülések megnevezéseinek terminologizáltsági foka fogorvosi-szájsebészeti látleletekbenKurtán Zsuzsa: A jogi-közigazgatási szaknyelv rétegzettsége és a közérthetőségMágocsi Nyina: Kölcsönszavak az orosz banki szaknyelvben az oroszországi bankrendszer kialakulásának egyes stádiumaibanMurányiné Zagyvai Márta: A retrográd deriváció, azaz a visszaképzés a szaknyelvekbenMuráth Judit: A magyarországi szakszótárak és -lexikonok bibliográfiájának elektronikus adatbázisaSturcz Zoltán: Kossuth nyelvismerete és nyelvhasználataVarga Éva Katalin - Barta Andrea: A nemzetközi és a magyar anatómiai nevek egységesítési problémái

SZAKNYELVOKTATÁS, SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

Bajzát Tünde: Szaknyelvoktatók képzettsége, oktatásmódszertana és véleménye a szaknyelvoktatásról nemzetközi kontextusbanBánhegyi Mátyás - Fajt Balázs - Dósa Ildikó: Szaknyelvi portfólió újratöltve: egy hallgatói attitűdfelmérés tapasztalataiBorszéki Judit: Az English for Border and Coast Guards című nemzetközi szaknyelvi oktatóanyag fejlesztésének folyamata – a nem-nyelvész szakemberek szerepeDávidovics Anna - Németh Timea: Az orvosi szaknyelv tanulásával és tanításával kapcsolatos percepciók és attitűdök: így látják a külföldi hallgatókDeli Zsolt Pál: A small scale circadian rhythm research for learning new vocabulary itemsFekete Judit - Eklics Kata: Medical improvisation facilitating development of students’ confident responsesKeresztes Csilla - Demeter Éva - Skadra Margit: Deep water, not only for swimmers. Learning Hungarian as a foreign language via language immersion techniqueÜrmösné Simon Gabriella - Barnucz Nóra: Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus múltbeli és jelenlegi tevékenységei, valamint a jövő perspektívája a NKE Rendészettudományi Karán

ÁLTALÁNOS NYELVI ÉS SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE; ÉRTÉKELÉS ÉS SZÜKSÉGLETELEMZÉS

Dlabolová, Daniela – Suchomelová-Połomska, Agnieszka – Čoupková, Éva : Conference skills in practiceFajt Balázs: The Production-Oriented Approach (POA) in Hungary: Piloting POA in the Hungarian higher education contextFarkas János: Gazdasági szaknyelvet tanuló hallgatók szaknyelvtanulási motivációjának statisztikai vizsgálataKiszely Zoltán: Államilag elismert szaknyelvi vizsgák a Porta LinguábanLoch Ágnes: Szaknyelvi projektfeladatok: kooperáció és (ön)értékelés a szaknyelvi óránNagy Gabriella - Rébék-Nagy Gábor: Fókuszban az új gyógyszerészi feladatok és kommunikációs kompetenciák. Irodalmi áttekintésVálóczi Marianna: A nyelvtanulói tudatosság és érzelmi intelligencia erősítése: mindfulness a nyelvórán

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

Csák Éva: A beszéd-és cselekvésirányító helyzetmondatok szerepe a szakmai szituációs feladatok megoldásábanEgyed Csilla - Fekete Judit - Hambuch Anikó - Herold Róbert: Szkizofréniával élő beteg-orvos párbeszédek nyelvészeti elemzése egy esettanulmány alapjánGyuró Monika: Narrating pain: the representation of social actorsHambuch Anikó - Halász Renáta - Kránicz Rita - Fogarasi Katalin: Az orvosi kétnyelvűség terminológiai és funkcionális nyelvészeti összehasonlító vizsgálata háziorvosi konzultációkbanJakusné Harnos Éva: A politika nyelvének pragmatikai sajátosságaiMátyás Judit: A nyelvészet jelentősége az interdiszciplináris marketingbenSzalai-Szolcsányi Judit: Interjúvezetési stratégiák a betegkikérdezésben: az asszertív kommunikáció és empátia nyelvi eszközei rossz hír közlésekorSkadra Margit: A német fogorvosi szaknyelv a harmadiknyelv-elsajátítás tükrében

ABSTRACTS

All: Abstracts