EN

Bajzát Tünde
Szaknyelvoktatók képzettsége, oktatásmódszertana és véleménye a szaknyelvoktatásról nemzetközi kontextusban

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 207-214

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.17

PDF letöltése


Absztrakt

A szaknyelvoktató feladata, hogy a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit szakterületüknek megfelelően fejlessze, szakmai szókinccsel bővítse. A tanulmány célja az, hogy bemutassa egy külföldi szaknyelvoktatók körében végzett vizsgálat eredményeit. Az empirikus kutatásból megtudathatjuk a szaknyelvet oktatók képzettségét, az oktatott idegen nyelveket és szakterületeket, az oktatás során használt módszereket, a használt tananyagokat, az oktatási formákat, és az oktatók véleményét a szaknyelvoktatás- és kutatás fontosságáról a felsőoktatásban.

Kulcsszavak: felsőoktatás, szaknyelvoktatók képzettsége, oktatásmódszertan, oktatói vélemények, nemzetközi kontextus