EN

Kiszely Zoltán
Államilag elismert szaknyelvi vizsgák a Porta Linguában

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 351-363

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.28

PDF letöltése


Absztrakt

Jelen írás azt vizsgálja, hogy az idén 20 éves államilag elismert szaknyelvi vizsgáztatás témaköre hogyan jelenik meg a 2002 óta kiadott Porta Lingua szaknyelvi tanulmányokat tartalmazó sorozat köteteiben, azaz a cikk megkísérli felrajzolni a szaknyelvi vizsgák kutatásának ívét és szerepét a magyarországi nyelvvizsgáztatás újkori történetében. Az írásban bemutatjuk azokat a témaköröket, amelyek a kutatókat az évek során leginkább foglalkoztatták, úgymint a szaknyelv és mérésének mibenléte, a Közös Európai Referenciakerethez (KER) történő szintillesztés, az eredményszámítási vizsgálatok, a szükségletelemzés, a vizsgák érvényességének folyamatos fenntartása és a közvetítő készség. A különböző szaknyelvek közül a legtöbb írás a gazdasági, az üzleti és az egészségügyi nyelvvizsgákkal foglalkozott, jelen pillanatban pedig a legkurrensebb téma a tudományos szaknyelv kutatása. Megállapítjuk azt is, hogy a Porta Lingua eddigi 18 éves története során összességében nagyon kevés cikk fókuszált az államilag elismert szaknyelvi vizsgáztatás témakörére, amelynek lehetséges okaira is röviden kitérünk.

Kulcsszavak: államilag elismert szaknyelvi vizsga, nyelvhasználat, Porta Lingua, szakma, történeti áttekintés