EN

Szép Beáta
Szaknyelvi terminológia oktatása a fordítóképzésben

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 79-90

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.7

PDF letöltése


Absztrakt

A tanulmányban bevezetésként röviden bemutatom az intézményünkben – az egri Eszterházy Károly Egyetemen – folyó „Fordító és tolmács MA” képzés keretében oktatott terminológiai kurzusainkat. A szakfordítás és a szakmai terminológia kurzusaink szándékoltan egyik leghangsúlyosabb problémaköre a szaknyelvi szinonímia és poliszémia jelensége, különös tekintettel a gazdasági és jogi szaknyelv terminusaira, valamint a fordítási döntéseket befolyásoló, ezzel kapcsolatos szempontokra, erre fókuszálok a továbbiakban. Egy példa segítségével bemutatom a kurzus keretében végzett terminológiai elemzéseinket is, és végül rávilágítok mindezek szerepére a szakfordítói kompetenciák fejlesztésében.

Kulcsszavak: fordítóképzés, szakfordítás, szakfordítói kompetenciák, terminus, terminológia