EN

Csák Éva
A beszéd-és cselekvésirányító helyzetmondatok szerepe a szakmai szituációs feladatok megoldásában

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 407-415

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.32

PDF letöltése


Absztrakt

A szakmai szituációs tárgyalások szimulációja során gyakran szembesülünk azzal a nehézséggel, hogy nyelvtanulóink nem rendelkeznek a szakszókincs megfelelő ismeretén túl kommunikatív pragmatikai, azaz beszédirányítási, érvelő és meggyőzési stratégiákkal. A tanulmány elsődleges célja, hogy bemutassa a beszédirányítási készségek elsajátíttatásához feltétlenül szükséges helyzetmondat-készlet egy csoportját. A helyzetmondat-kutatás jelenlegi állásának felvázolása után a szerző hangsúlyozza, hogy a szituációhoz szorosan kapcsolódó helyzetmondatokat és a szituációtól független beszédfordulatokat külön érdemes kezelni. Kiemeli az egyik leggyakrabban előforduló üzleti szituációba ágyazott beszélt nyelvi műfajt, az eladási-értékesítési és szaktanácsadói beszédhelyzeteket. Az autentikus videó-részletek elemzése után bemutatja a műfaj tipikus fázisait. Végezetül javaslatokat tesz, amelyek segítségével további szakmai-szituációs műfajok is gyakoroltathatók a nyelvtanulók beszédirányítási stratégiáinak fejlesztése céljából.

Kulcsszavak: pragmatika, diskurzuselemzés, üzleti szituációk, helyzetmondatok, kommunikatív funkciók