EN

Loch Ágnes
Szaknyelvi projektfeladatok: kooperáció és (ön)értékelés a szaknyelvi órán

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 365-378

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.29

PDF letöltése


Absztrakt

Az elmúlt időszakban nagyszabású tantervi reformra került sor a Budapesti Gazdasági Egyetem alapképzési szakjain. A tanterv átalakítását oktatásmódszertani fejlesztések egészítették ki, melyek célja az oktatás hatékonyságának növelése a hallgatói motiváció erősítésén keresztül. Az új generációk tanulási stílusára, a tanulással kapcsolatos motivációira és elvárásaira vonatkozó vizsgálatok azt mutatják, hogy a korábbi tudásközpontú oktatás helyett érdemes a tevékenység- és tapasztalatalapú, tudásmegosztást is lehetővé tevő módszerek felé fordulni. Ez a felismerés tükröződik az egyetem stratégiai célkitűzéseiben, amelyek között szerepel az élményalapú tanulási környezet megteremtése. Ennek megvalósítását az intézmény olyannyira fontosnak tartja, hogy pályázati rendszerrel segíti az új innovatív tananyagok és tantárgyi módszertanok fejlesztését. Ennek keretében az egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának szaknyelvi tanszékén angol és spanyol nyelven összesen 20 szaknyelvi projektfeladat kidolgozására került sor. A dolgozatban bemutatásra kerülnek a projektek kidolgozásának fő szempontjai, a projektek felépítése, továbbá a projektek első bevezetésének tapasztalatai. A projekt, mint oktatási módszer kihívások elé állítja a tanárt és a tanulót. A legnagyobb nehézséget talán az elvégzett munka értékelése okozza, hiszen a csoportos munka eredményeképpen létrejött produktum alapján gyakran lehetetlen az egyéni kontribúció értékelése. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a tanulási folyamatot támogató alternatív értékelési lehetőségek is.

Kulcsszavak: élményalapú oktatás, kooperáció, (ön)értékelés, projektfeladat, projekt-fejlesztés