EN

Mátyás Judit
A nyelvészet jelentősége az interdiszciplináris marketingben

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 471-480

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.37

PDF letöltése


Absztrakt

A marketing interdiszciplináris tudomány. Számos társtudomány támogatja a sikeres vállalati marketing-tevékenységet, így például a szociológia, pszichológia, vezetéstudomány, matematika, statisztika, antropológia, informatika, esztétika. A szociológia és a pszichológia segítségével vizsgálható többek között a vásárlói, fogyasztói magatartás, statisztikai adatok segítik a primer kutatási eredmények kiértékelését, az informatika pedig segíti az online marketing megfelelő működését. Ugyanakkor viszonylag kevés szó esik a nyelvészet szerepéről, pedig a hatékony marketingkommunikáció alapja a célcsoport igényeihez igazított, nyelvileg helyesen és főképpen találóan megfogalmazott, ötletes, a potenciális vásárlókat is megszólító üzenet. A nyelvészek komoly segítséget jelenthetnek a marketingkommunikáció sikeres lebonyolításában. Számos nyelvész vizsgálja a marketingkommunikáción belül a reklám, reklámnyelv jellegzetességeit. A nyelvészek tudományos megfigyelései, eredményei hozzájárulhatnak a meggyőzés egyik legfontosabb eszközének, a reklámnak, a reklámüzenetnek tudatos, szakszerű megformálásához. Az írásban a marketinget támogató társtudományok közül a kevésbé kiemelt és méltatott nyelvészet fontos szerepét mutatom be a közgazdasági karokon tanuló hallgatók vetületében is.

Kulcsszavak: interdiszciplináris marketing, társtudományok, nyelvészet, reklámnyelv, reklámüzenet