EN

Porta Lingua 2005

Kiadvány letöltése PDF-ben

Tartalom

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
ANDRÁSSY GÉZA: Monolingual textbooks, linguistic structures and translation
BÉRCES EDIT: Structural analysis of printed multilingual sports dictionaries
DEMETER ÉVA: A szakmai diskurzus a személyiség tükrében (Egészségügyi szakemberek kommunikációs mintái pácienseikkel és a kulisszák mögött)”
DÉVÉNYI MÁRTA: The Predominant Features of the Swedish Business Negotiation Style
HELTAI PÁL: Terpeszkedő szerkezetek a szakfordításban
SÉLLEYNÉ GYURÓ MÓNIKA: Retorikai technikák az egészségügyi interjúban
STURCZ ZOLTÁN: Anyanyelvi akadályok a szaknyelvi közvetítési funkciókban
TERNYÁK HENRIETT: Az angol jövevényszók az olasz nyelvben
TROY B. WIWCZAROSKI: Developing students to be professional communicators: How communication theory may be used in class
WALLENDUMS TÜNDE: Adalék a szociokulturális kompetencia kérdésköréhez: Olasztanárok véleménye a(z idegen)nyelvi udvariasságról és tanításának problémáiról

TANTERV ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: A gazdasági szaknyelvoktatás a szaknyelvkutatás szemszögéből
BAJZÁT TÜNDE: A műszaki angol nyelv tanításának modellje a Miskolci Egyetemen és a műszaki profilú borsodi vállalatok elvárásainak összehasonlító vizsgálata
BALOGH KATALIN: Felkészülés a francia gazdasági nyelvvizsgára: egy új könyv bemutatója
BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Autentikus szövegek a szaknyelvoktatásban Mélyinterjúk tanulságai
GYŐRI ANNA: A Világ-Nyelv Program keretében lezajlott tantervfejlesztés termékei
JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: A gazdasági szaknyelvoktatás affektív vetülete
KASSAINÉ TAR ILDIKÓ: Empátiás megközelítés a szaknyelvoktatásban kísérletek tükrében
KURTÁN ZSUZSA: A szaknyelv mint szöveg: pragmatikai, szerkezettani és jelentéstani vonatkozások
MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA: A francia rendvédelmi oktatócsomag használhatósága több szakmai régióban
MÁTYÁS JUDIT: Fachsprachenunterricht: Mit oder ohne Internet?
MIHALOVICS ÁRPÁD: Fordító- és tolmácsképzés néhány európai országban
NÁDAI JULIANNA: Idegen nyelvű szaktárgyak szerepe a felsőoktatásban
ORTUTAY KATALIN: Jogi nyelvhasználat a bírósági ítéletekben
RICHTER BORBÁLA MARIA: CLIL – Whence and whither?
SÁRDI CSILLA: Az idegennyelv-oktatás egy lehetséges modellje a hazai felsőoktatásban
SILYE MAGDOLNA: Egy szaknyelvi szükségletelemzés nyelvpedagógiai következtetései
VARGÁNÉ CSOBÁN KATALIN: „Üzleti alapismeretek magyar nyelven”: tantárgyelemzés
VAS ISTVÁN: A szakmai nyelvoktatás eisenstadti modellje: a modell egri adaptációjának lehetőségei

VIZSGÁZTATÁS ÉS ÉRTÉKEKLÉS
BARTHA ÉVA: Mintanorma, használati norma a spanyol írásos szaknyelvi kommunikációban
DÁVID GERGELY: Nyelvvizsgaszintek validálása: lehetőségek és korlátok
DÉVÉNY ÁGNES – LOCH ÁGNES: A szóbeli vizsgafeladatok értékelése a vizsgázók szemszögéből (Vizsgafeladatok vagy valós nyelvi tevékenységek?)
G. HAVRIL ÁGNES: Gondolatok a szaknyelvi vizsgákról
ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA – VIDÉKINÉ REMÉNYI JUDIT Innovatív értékelési módszerek a (szak)nyelvoktatásban
RÉBÉK–NAGY GÁBOR: A szaknyelvtudás szintjei
TOLNAI LÁSZLÓNÉ: Szükségletelemzés a Rendőrtiszti Főiskola rendvédelmi szakmai nyelvvizsgaközpontjának akkreditációjához 2004