EN

Porta Lingua 2023. 2. szám

PL2023_2_Borító1_Acélkék_jpgCikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról

Főszerkesztő: Bocz Zsuzsanna
Szerkesztő: Besznyák Rita

Kiadó: Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
ISSN: 2064-3381 (online)
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2

Porta Lingua 2023/2 – Teljes szám letöltése (PDF)download icon

 Tartalomjegyzék

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, SZAKFORDÍTÁS

Dobos Csilla: Az inter- és az intralingvális ekvivalencia jellemzői a szakfordításbanEklics Kata – Fekete Judit – Szalai-Szolcsányi Judit: Improving Assertive Communication Skills in Simulated Medical EncountersVarga Éva Katalin – Lengyel Ingrid: A betegtájékoztatás nyelvi és betegjogi megfelelősége egy egészségügyi internetes portál „Orvos válaszol” rovatában

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

Ittzés Dániel – Szabó Mária – Zalatnai Attila – Fogarasi Katalin: A szaknyelvi standardtól eltérő angol terminusok a 21. századi kórbonctani diagnózisokbanPolcz Károly – Válóczi Marianna: A befektetői pitch terminológiájának műfajspecifikus megközelítéseSirokmány Viktória – Fogarasi Katalin – Patonai Zoltán: Accident or child abuse? Terminological requirements for clinical documentation of child injuries

SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS, HALLGATÓI MOTIVÁCIÓK

Bánhegyi Mátyás – Bocz Zsuzsanna – Fajt Balázs: Gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók intézményválasztási és nyelvtanulási motivációi EU-s és hazai kontextusbanBereczky Klára: Informatikai angol Moodle tananyagfejlesztés a Budapesti Gazdasági EgyetemenJakusné Harnos Éva: Az EUSecure nemzetközi tananyagfejlesztő projektKruták Anita: Latin alapú orvosi terminológia: tanulási szokások és nehézségek a magyar és a külföldi orvostanhallgatók körébenNagy Judit – Bánhegyi Mátyás: Kényszertávoktatásból személyes oktatásba: oktatási élmények és kultúrafüggő tényezők hatásai Magyarországon tanuló koreai egyetemi hallgatók esetében

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV A (SZAK)NYELVOKTATÁSBAN

Lukács András: Célnyelvi kultúra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatóknak ajánlott magyar nyelvkönyvekbenPutz Mónika: A motiváció szerepe a „Haladó magyar orvosi és fogorvosi szaknyelv” kurzusonSkadra Margit – Keresztes Csilla: Az „Elsősegély a magyar orvosi nyelvhez” című tankönyv bemutatása

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÚJ ÚTJAI A SZAKNYELVOKTATÁSBAN

Hajdu Zita – Lázár Tímea – Farkas János – Tar Ildikó – Czellér Mária: Hogyan járulhatnak hozzá a szaknyelvi kurzusok a munkaerőpiacon elvárt puha készségek fejlesztéséhez?Szénich Alexandra – Asztalos Réka: A nyelvtanulók tanulási folyamatának támogatása – néhány példa a coaching-jellegű megközelítés alkalmazására a CORALL projekt kontextusábanVálóczi Marianna – Polcz Károly: Idegen nyelvi íráskészség-fejlesztés pozitív pszichológiai intervenciókkal