EN

Bánhegyi Mátyás – Bocz Zsuzsanna – Fajt Balázs
Gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók intézményválasztási és nyelvtanulási motivációi EU-s és hazai kontextusban

Reference icon

Bánhegyi, M. – Bocz, Zs. – Fajt, B. (2023): Gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók intézményválasztási és nyelvtanulási motivációi EU-s és hazai kontextusban. Porta Lingua. 2023/2. 81-93
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.7

PDF letöltése


Absztrakt

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézete 2021-ben és 2022-ben nagymintás kérdőíves vizsgálatot végzett az egyetem elsőéves hallgatói körében az újonnan felvett diákok intézményválasztási és nyelvtanulási motivációiról. Cikkünkben e két év tendenciáit és trendjeit írjuk le, illetve ezeket hasonlítjuk össze a 2020-ban ugyanezen területen végzett vizsgálatunk adataival. Eredményeink alapján elmondható, hogy a hallgatók számára lényeges az idegennyelv-tanulás lehetősége és minősége. Ebből következően – adataink szerint – egy magyar felsőoktatási intézmény akkor lehet sikeres, ha szakmai ismereteken kívül a szaknyelvoktatást és a nyelvi képzés lehetőségét biztosítja hallgatói számára. Eredményeink a magyarországi felsőoktatási intézmények döntéshozói és oktatói számára lehetnek különösen hasznosak.

Kulcsszavak: diplomamentő-program, felsőoktatás, idegennyelv-tanulási motiváció, nyelvvizsga, nyelvvizsga-kötelezettség

_______________________________________________________

In 2021 and 2022, Budapest Business School University of Applied Sciences’ (BBS) Institute of Foreign Languages and Communication conducted a large-scale questionnaire survey among the university’s first-year students on motivations for choosing BBS and for learning foreign languages. This paper scrutinizes the trends and tendencies of the data of these two years and compares these data with those of a previous research project conducted in 2020. Our results show that the opportunity and quality of foreign language (L2) studies are important for participants. Consequently, according to our data, a Hungarian higher education institution can be successful if it provides its students with L2 instruction and L2 learning opportunities in addition to transferring professional knowledge and skills. The results described in this study may prove useful for the decision-makers and staff of Hungarian higher education institutions.

Keywords: foreign language examinations, L2 learning motivation, foreign language related training and outcome requirements, higher education