EN

Hajdu Zita – Lázár Tímea – Farkas János – Tar Ildikó – Czellér Mária
Hogyan járulhatnak hozzá a szaknyelvi kurzusok a munkaerőpiacon elvárt puha készségek fejlesztéséhez?

Reference icon

Hajdu, Z. – Lázár, T. – Farkas, J. – Tar, I. – Czellér, M. (2023): Hogyan járulhatnak hozzá a szaknyelvi kurzusok a munkaerőpiacon elvárt puha készségek fejlesztéséhez?. Porta Lingua. 2023/2. 159-168
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.15

PDF letöltése


Absztrakt

A hallgatók foglalkoztathatóságát javító készségek közé tartozik az idegen nyelvek ismerete, ugyanakkor a szakmai idegen nyelvi kurzusok, a nyelvtudás bővítésén túl, alkalmasak egyéb munkavállalói, vállalkozói vagy vezetői kompetenciák fejlesztésére is. Idetartoznak a döntéshozó, tervezési, szervezési, együttműködési, problémamegoldó, tárgyalási, prezentációs, interkulturális és informatikai készségek, amelyeket a munkáltatók egyre gyakrabban ellenőriznek új munkaerő felvételekor. A munkavállalói és nyelvi kompetenciák párhuzamos fejlesztése egyúttal új oktatói feladatot biztosít a nyelvtanároknak és az idegen nyelvi intézeteknek. A tanulmány ismerteti a puha készségek munkaerőpiaci jelentőségét, valamint azt, hogy a szakmai idegen nyelvi órákon – az általános és szakmai nyelvi készségek fejlesztésével párhuzamosan – milyen tevékenységek, feladatok vagy informatikai programok segíthetnek a fenti kompetenciák kialakításában és erősítésében. E kompetenciák szaknyelvi kurzusokba történő tartalmi és módszertani beépítése állt kutatásunk középpontjában. Idegennyelv-oktatás esetében természetes, hogy a kommunikációs készségek az elsődlegesek, a hallgatók számára pedig kiemelten fontos, hogy a szaknyelvi kurzusok a felvételi eljárás lépéseire segítsenek felkészülni. Bár ezen új oktatási struktúra alkalmazásának még csak az első éveinél tartunk, elmondhatjuk, hogy a hallgatók nagyobb önbizalommal és bátorsággal indulnak el az álláskeresés lépcsőfokain.

Kulcsszavak: munkaerőpiac, felvételi eljárás, szaknyelvoktatás, puha készségek, informatikai készségek

_____________________________________________________

In addition to language skills, professional foreign language courses provide ideal grounds for the development of employment or entrepreneurial skills. These competencies, most commonly called soft skills, include decision-making, planning, organisation, collaboration, problem-solving, negotiation, presentation, intercultural and IT skills, which employers increasingly seek when recruiting new staff. The parallel development of employment and language competencies also provides language teachers and foreign language institutes with a new teaching task. The study describes the relevance of soft skills for the labour market and activities, tasks or IT programs that can help to develop and strengthen these competencies in professional foreign language classes, along with the development of general and professional language skills. Integrating these competencies into the content and methodology of professional language courses was in the focus of our research. In foreign language education, communication skills are a natural priority, and it is paramount for students that language courses help them prepare for the selection process. Although we are merely in the first years of implementing this new educational program, it can be stated that students have more confidence and courage at the start of their job search.

Key words: labour market, employee selection process, technical language training, soft skills, IT skills