EN

Szénich Alexandra – Asztalos Réka
A nyelvtanulók tanulási folyamatának támogatása – néhány példa a coaching-jellegű megközelítés alkalmazására a CORALL projekt kontextusában

Reference icon

Szénich, A. – Asztalos, R. (2023): A nyelvtanulók tanulási folyamatának támogatása – néhány példa a coaching-jellegű megközelítés alkalmazására a CORALL projekt kontextusában. Porta Lingua. 2023/2. 169-178
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.16

PDF letöltése


Absztrakt

A nyelvoktatásról, szaknyelvoktatásról folyó szakmai diskurzus állandó eleme az utóbbi évtizedekben a pedagógiai kultúraváltás szükségessége. E komplex témakör egyik meghatározó tényezője a tanári szemléletváltás, az elmozdulás a hagyományos tanárközpontú megközelítéstől a tanulói döntéseknek nagyobb teret adó, a tanulási folyamatot támogató tanári szerep irányába. A tanári szerepkör bővülését jelzik a különböző angol nyelvű megnevezések is: advisor, coach, consultant és facilitator. A közelmúltban sokan foglalkoztak a tanácsadás és a nyelvi coaching területével, számos különböző megközelítésben. Az Erasmus+ stratégiai partnerségen alapuló CORALL projekt (Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP 2019-2022) célja a hallgatók autonóm nyelvtanulásának fejlesztése és az ehhez kapcsolódó pedagógiai kultúraváltás elősegítése a projekt címében szereplő coaching-oriented/coaching-jellegű szemlélet alkalmazásával. Utóbbi kifejezést a CORALL projekt számára alkottuk meg. A projekt céljai közé tartozik a tanulók tudatosságának fejlesztése tanácsadó/coaching-szemlélet alkalmazásával. Mivel a coaching technikák megfelelő alkalmazásához képzés szükséges, a projektben képviselt nyelvoktatás elsősorban a coaching-szemléletű hozzáállást helyezi előtérbe. Tanulmányunkban összefoglaljuk a „coaching-oriented” szemlélet lényegét, és néhány példán keresztül bemutatjuk, hogyan jelenik meg ez a megközelítés a CORALL projektben létrehozott eszközökben és modulokban.

Kulcsszavak: autonóm nyelvtanulás, módszertan, coaching-szemlélet, tanári szerep, nemzetközi projekt

_____________________________________________________

The need for a change in pedagogical culture has been a constant element in the professional discourse on language teaching in recent decades. A key factor in this complex issue is the change in teacher attitudes, the shift from a traditional teacher-centred approach to a more learner-centred, learning-supportive teaching role. The expanding role of the teacher is also reflected in the various English-language terms: advisor, coach, consultant and facilitator. Recently, much attention has been paid to the field of language advising and coaching, with many different approaches. The Erasmus+ strategic partnership project CORALL (Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP 2019-2022) aims to develop students’ autonomous language learning and to promote the related pedagogical culture change by applying a coaching-oriented approach. The latter term was coined for the CORALL project. The objectives of the project are to develop the awareness of learners through the use of a coaching approach. As training is necessary to apply coaching techniques properly, the approach to language teaching represented in the project focuses on a coaching-oriented approach. This article summarises the essence of the “coaching-oriented” approach and shows, through a few examples, how this approach is reflected in the tools and modules created in the CORALL project.

Keywords: autonomous language learning, methodology, coaching-oriented approach, teacher roles, international project