EN

Porta Lingua 2007

Kiadvány letöltése PDF-ben

Tartalom

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ
BAKONYI ISTVÁN: Üzleti orosz nyelv: múlt – jelen – jövő
BALOGH JÓZSEF: A magyar, a német és a francia EU-s gazdasági szaknyelv(ek) lexiko-szemantikai és/vagy terminológiai vizsgálata
DÉVÉNYI MÁRTA: A protokoll szerepe a nemzetközi üzleti tárgyalásokon
GARAI ANNA-BJÖRN FREIBERG: Kultúraközi párbeszéd európai dimenzióban – az interkulturális kompetencia fejlesztése nemzetközi projektek keretében
JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: A szakmai nyelvhasználat záloga: a személyiségfejlesztés és nyelvtanulás koherenciája
JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ: A nem verbális üzenetek jelentősége a gazdasági szaknyelvi kommunikációban
MIHALOVICS ÁRPÁD: Magyar nemesi címek, rangok, megszólítások fordításának interkulturális kérdései
SZALACSEK MARGIT: Egy angol és egy magyar orvosi hetilap szövegfajtáinak változásai
TERESTYÉNYI ENIKŐ: Egy angol nyelvű útikönyv szintaktikai és szemantikai jellemzői
TERNYÁK HENRIETT: Interferenze inglesi nel linguaggio settoriale turistico (italiano)
TROY B. WIWCZAROSKI: Student attitudes affecting interculturalcommunication studies
ZÖLDI –KOVÁCS KATALIN: Saying “no” to the patient

SZAKNYELVI TANTERV-, TANANYAGFEJLESZTÉS, MÓDSZER, OKTATÁSPOLITIKA
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA – TOMPOS ANIKÓ: Gazdasági szaknyelvi kommunikációs modell
CZÉKMÁN ORSOLYA: Két 9. osztályos matematika tankönyv egy-egy fejezetének összehasonlító elemzése
DOBOS CSILLA: A jogi szaknyelv struktúrája (A jogi szaknyelv tagolásának különböző lehetőségei)
HAJDÚ ZITA: Foreign language requirements of employers in the North Great Plain Region of Hungary
KOVÁCS GABRIELLA: Szükségletelemzés a kertészeti szaknyelv oktatásához a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen
KURTÁN ZSUZSA: Szakmai nyelvhasználat a pedagógusképzésben
MÁTYÁS JUDIT: EPHRAS Egy többnyelvű frazeológiai tananyagban található köznyelvi szólások előfordulási aránya a gazdasági szaknyelvben
MOLNÁR IRMA: Angol gyógyszerésztudományi képzés: Lexikomorfológiai változások követése gyógyszerészhallgatók körében végzett longitudinális vizsgálat formájában
PUSZTAI ILDIKÓ: Felnőtt-e az egyetemista?
SILYE MAGDOLNA: Szaknyelvoktatás a többciklusú felsőfokú képzésben: Javaslatok a fejlesztési irányokra
STURCZ ZOLTÁN: A szaknyelvoktatás másik oldala: a szakmai anyanyelv
TAR ILDIKÓ: Az orvostudományból a pedagógiába: Pszichodráma, zeneterápia és nyelvtanulás
TOLNAI ZSUZSA: Előkészületek egy eLearning-es (Internet-alapú) rendvédelmi szaknyelvi oktatócsomag összeállításához
TÓTH MAGDOLNA: Az országismereti háttértudás közvetítése a német agrárszakfordító képzésben
VARGÁNÉ CSOBÁN KATALIN-JÓZSÁNÉ KRISTÓF EDIT: A fenntartható fejlődés oktatásának tematikája a többlépcsős képzés szaknyelvi programjában

SZAKNYELVI FORDÍTÁS, TERMINOLÓGIA, LEXIKOGRÁFIA
ANDRÁSSY GÉZA: Új lexikai elemek a mezőgazdaságban
BAKTI MÁRIA-ZSEMBERY ESZTER: A számítógéppel támogatott fordításértékelés lexikai kohéziós vizsgálat tükrében
DÓSA ILDIKÓ: Minden a pénz körül forog: Egy fogalom pénzügyi és számviteli szaknyelvi kifejezéstárának terminológiai elemzése
FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA: A francia katonai szaknyelv néhány jellegzetessége
HELTAI PÁL: Párhuzamos szaknyelvi korpusz munkálatai a Szent István Egyetemen
KERESZTES CSILLA: Nyelvi kontaktushatások vizsgálata szakszövegek fordításakor
LUKÁCS ANDRÁS: Fordítói eljárások latin célnyelvi szöveg esetében: a Micimackó latinitása illetve “latinítása”
N. CSÁK ÉVA: Gazdasági nyelv és neologizmus-kutatás
SZLADEK EMESE: Szemantikai vizsgálat a magyar és a francia pedagógiai terminológiában
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Az angol nyelv szerepe a pénzintézeti nyelvhasználatban

SZAKNYELVI VIZSGÁZTATÁS, ÉRTÉKELÉS
CSATLÓS KRISZTINA: Az LCCI 2-es szintű vizsgájának írásbeli része
G. HAVRIL ÁGNES: Szükségletelemzés a szaknyelvi vizsgákon
ZSEMBERY ESZTER: A fordítások értékelése a szakfordító-képzésben