EN

Jakusné Harnos Éva
Az EUSecure nemzetközi tananyagfejlesztő projekt

Reference icon

Jakusné Harnos, É. (2023):  Az EUSecure nemzetközi tananyagfejlesztő projekt. Porta Lingua. 2023/2. 105-110
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.9

PDF letöltése


Absztrakt

2020-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésével, öt egyetem részvételével benyújtott, „Interdiszciplináris tréning az EU Biztonsága, Rezilienciája és Fenntarthatósága területén – Egy szimulációs gyakorlattal bővített tömeges nyílt online kurzus (EUSecure)” című pályázat elnyerte az Európai Unió támogatását. A feladat angol nyelvű tananyag kialakítása, amely jelenléti, blended és tömeges nyílt online képzéseken (MOOC) alkalmazható. A kurzus célja az Európai Uniót érintő sokrétű biztonsági kihívások bemutatása 15 modulban, a katonai biztonságtól az élelmiszer- és vízbiztonságig. A fejlesztés többféle szaknyelvi területet foglal magában, és korszerű pedagógiai módszereket alkalmaz, mint például a kollaboratív és kooperatív tanulás, a szimuláció és a szerepjáték. Emellett új technológiai lehetőségeket is kihasznál, köztük a podcastot és a videó-előadásokat. Jelenleg a blended változat pilot kurzusai zajlanak a résztvevő öt egyetemen, és 2023 tavaszára várható a MOOC bemutatása. Az interaktív feladatok kipróbálása mellett folyamatban van a tankönyv nemzetközi munkacsoportok által írt fejezeteinek véglegesítése. A cikk ismerteti a munkát megelőző igényfelmérés eredményeit és a tananyagfejlesztés szakaszait, beleértve a tartalmi és szerkezeti egységesítést, valamint az eltérő alkalmazáshoz kapcsolódó pedagógiai módszerek kialakítását.

Kulcsszavak: interdiszciplináris tananyag, blended kurzus, MOOC, nemzetközi együttműködés, szimuláció

____________________________________________________

In 2020 the application entitled „Interdisciplinary Training on EU Security, Resilience and Sustainability (EUSecure) – A Simulation Supported Massive Open Online Course (SimMOOC)gained the support of the European Union at a competition. The objective of the project was the development of an English language curriculum that could be used in on-site, blended and massive open online courses. The mission of the course was to introduce in 15 modules the complex security challenges the European Union is facing, ranging from military security to food- and water security. The curriculum comprises various disciplines and their terminology, and applies modern pedagogical methods such as collaborative and cooperative learning, simulation and role plays. In addition, new technological opportunities are used, for instance, podcast and online video talks. Currently the pilot courses of the blended version are conducted at the participant five universities and the introduction of the MOOC is expected in spring 2023. Beside the testing of the interactive tasks, the chapters of the course book written by the experts of the partner universities are being finalised. The article presents the results of the preliminary needs assessment and the phases of the curriculum development as well as experience on content and structural unification and various pedagogical approaches adapted to different needs.

Key words: interdisciplinary curriculum, blended course, MOOC, international cooperation, simulation