EN

Bereczky Klára
Informatikai angol Moodle tananyagfejlesztés a Budapesti Gazdasági Egyetemen

Reference icon

Bereczky, K. (2023): Informatikai angol Moodle tananyagfejlesztés a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Porta Lingua. 2023/2. 95-104
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.8

PDF letöltése


Absztrakt

Az ún. digitális bennszülöttek, a Z generáció (GaraiFodorCsercsa, 2020) felsőoktatásban  történő megjelenésével egyidőben szükségessé vált az, hogy az oktatásmódszertan kövesse a diákok tanulási szokásainak megváltozását. A tanulási környezet átalakulásával a régi tanítási módszerek háttérbe szorulnak, a hagyományos, egyoldalú kommunikációra építő, előadás jellegű tanórák átalakulnak, a kompetenciák fejlesztése ugyanakkor egyre inkább digitális úton történik. Korunk információs társadalmában a tapasztalatokon keresztül megszerezhető tudástartalmak előállítása és megosztása új kihívásokba ütközik: a tartalom mellett, a megosztás módja válik meghatározóvá a hatékonyság mérése szempontjából. A digitális pedagógia (PrievaraLénárdKatona, 2020) egyre inkább törekszik az egyéni igényeknek történő megfelelésre, mint például a hosszabb vagy rövidebb tanulási időt igénylő tanulók, betegség vagy ösztöndíj miatt távollévők vagy lemaradók felzárkóztatása, érdeklődőbb tanulók tudásvágyának kielégítése, tudományterületek közötti átfedések megvilágítása stb. Ezekre az aktuális igényekre reagálva készült a BGE informatikai angol szaknyelvi elektronikus tananyaga, amely a tükrözött osztályterem (Tóth, 2014) elvére építve teszi lehetővé a fenti célok elérését. A tananyag jó példa arra, hogy a digitalizált tananyag nem teszi feleslegessé a tanár munkáját, csak átalakítja azt, emellett jelentősen megkönnyíti a tanulók előrehaladásának követését és értékelését.

Kulcsszavak: informatikai angol szaknyelv, Moodle digitális tananyag, tükrözött osztályterem, kompetenciafejlesztés, Z generáció

_____________________________________________________

Simultaneously with the emergence of the so-called “digital natives”, Generation Z (Garai-FodorCsercsa, 2020) in higher education, it became necessary for teaching methodology to follow the changing learning needs of students. With the transformation of the learning environment, old teaching methods are relegated to the background, traditional lecture-type classes based on one-way communication are transformed; at the same time,  competencies are increasingly developed digitally. In today’s information society, the production and sharing of knowledge gained through experiences face new challenges: in addition to the content, the method of sharing becomes decisive in terms of measuring efficiency. Digital pedagogy (PrievaraLénárdKatona, 2020) increasingly strives to meet individual needs, such as catching up with students who require a longer or shorter study time, those absent or lagging behind due to illness or taking a scholarship, satisfying the desire for knowledge of more interested students, highlighting overlaps between disciplines, etc. In response to these current needs, the IT English course material of BBU was prepared to enable the achievement of the above goals based on the principle of the mirrored classroom (Tóth, 2014). The course material proves that a digitized course material does not make the teacher’s work redundant, though transforms it. At the same time, digitization significantly facilitates monitoring and evaluating students’ progress.

Keywords: IT English language, Moodle digital curriculum, mirrored classroom, competency development, Generation Z