EN

Muráth Judit
A magyarországi szakszótárak és -lexikonok bibliográfiájának elektronikus adatbázisa

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 159-168

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.14

PDF letöltése


Absztrakt

A magyarral kapcsolt szakszótári bibliográfia készítése a kezdetektől (2006) alapfeladatként jelentkezett a pécsi Terminológiai Dokumentációs Központban, és a nemzetközi együttműködés (Bécs–Köln–Pécs) megalakulásakor a nemzetközi team tagjai is célként tűzték ki. A pécsi központ feladata a magyarral kapcsolt szakszótári bibliográfia elkészítése a 16. századtól napjainkig, majd később a környező országoké is. A terv digitális bibliográfia elkészítése volt. Közben a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága is sürgősen elvégzendő feladatnak határozta meg e kutatás véghezvitelét, hiszen Magay Tamás, a bizottság korábbi elnöke és tagja sok gyűjtő bevonásával már elvégezte a köznyelvi szótárak felkutatását, így összeállt és nyomtatásban két ízben meg is jelent az idevágó bibliográfia. A szakszótári bibliográfia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont támogatásával, a TermDok-Központ, ugyanakkor a Szótári Munkabizottság elgondolásainak összhangba hozásával is, digitális formában valósult meg. A tanulmány célja a fenti projekt bemutatása.

Kulcsszavak: bibliográfia, elektronikus bibliográfiai adatbázis, magyarországi szakszótárak és -lexikonok, szaklexikográfia, terminológia-dokumentáció, terminológia-menedzsment