EN

Nagy Gabriella - Rébék-Nagy Gábor
Fókuszban az új gyógyszerészi feladatok és kommunikációs kompetenciák. Irodalmi áttekintés

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 379-388

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.30

PDF letöltése


Absztrakt

A gyógyszerész–beteg interakció hagyományos gyakorlata komoly paradigmaváltás előtt áll a magyarországi közforgalmú gyógyszertárakban. Ennek oka az utóbbi évtizedekben jellemző gyógyítási modell változásai, a technológiai fejlődés, a fogyasztói társadalom vásárlómodelljének előtérbe kerülése, illetve a gyógyszerész szakma irányelveinek standardizálási törekvései. Ezen új követelmények átfogó és mélyreható újításokat hoznak, illetve kihívást jelentenek a magyar gyógyszerészek számára. Jelen tanulmány célja feltérképezni és beazonosítani néhány új, kulcsfontosságú kommunikációs kompetenciát és viselkedési mintát, amelyek megfelelő alkalmazása elősegítheti a magyarországi gyógyszerészek betegekkel való újfajta konzultációjának hatékonyságát. A kutatás 10 éven belül megjelent angol és magyar nyelvű tanulmányok elemzésével mutatja be a gyógyszerész szerepek kiszélesedését, a gyógyszerész betegterápiába való integrálásának szükségességét, és egészségügyi szakemberként személyes kommunikációjának egyre növekvő jelentőségét a betegegyüttműködés és sikeres gyógyszeres terápia elősegítése érdekében.

Kulcsszavak: betegegyüttműködés, gyógyszerelés, kommunikációs stratégiák, kompetencia, tanácsadás