EN

Kóris Rita
Interkulturális és szaknyelvi kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban. A Soliya Global Connect Program tapasztalatai

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 55-66

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.5

PDF letöltése


Absztrakt

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói a 2018/19. tanév tavaszi félévében a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi kurzus keretében részt vettek a Soliya Global Connect Programban, amely egy világszerte közel 2000 egyetemi hallgató részvételével megvalósuló, 8 héten át tartó online kurzus. A program során a hallgatók vegyes nemzetközi teamekben, virtuális osztálytermekben tanulnak és minden héten adott tematika szerint haladva különböző témákat vitatnak meg angol nyelven. A 8 hét alatt a hallgatók egyéni és csoportos feladatokat is kapnak; lehetőségük van érvelni, vitatkozni, egymás véleményét meghallgatva különböző szempontokat és szemléleteket, különböző kultúrákat megismerni. A tanulmány célja, hogy ismertesse a programban való részvétel előkészületeinek és lebonyolításának tapasztalatait annak érdekében, hogy elősegítse más intézményekben is hasonló nemzetközi programok alkalmazását a szaknyelvi órák keretein belül. A program részletes bemutatásán túl, a tanulmány összegzi a programban való részvétel eredményeit (diákok magas motivációja, a külföldi diákokkal való aktív kommunikáció, globális csapatmunka, különböző kulturális különbségek felismerése, interkulturális kompetenciák aktív fejlesztése, szakmai kommunikáció és szaknyelvi kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban), illetve a programmal járó kihívásokat (különböző időzónák kezelése, kulturális különbségekből eredő kihívások, technikai problémák, kommunikációs nehézségek, értékelés).

Kulcsszavak: interkulturális kommunikáció, online tanulás, Soliya Global Connect Program, szaknyelvi kompetenciák fejlesztése, virtuális osztályterem