EN

Skadra Margit
A német fogorvosi szaknyelv a harmadiknyelv-elsajátítás tükrében

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 497-504

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.39

PDF letöltése


Absztrakt

A Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoportja angol és német nyelvből is biztosít fogorvosi szaknyelvi kurzusokat a magyar anyanyelvű hallgatóknak. Az elmúlt évek tapasztalati alapján megállapítható, hogy a német szaknyelvre jelentkező hallgatók jelentős részének az első idegen nyelve dominánsan az angol. Többségük a német nyelvet második idegen nyelvként sajátította el általános és/vagy középiskolai tanulmányai során. A tanulmány fő célja, hogy bemutassa, milyen hatással van a hallgatók meglévő nyelvismerete a szaknyelvtanulásra, különös tekintettel az angol nyelvtudás befolyására. A tanulmány első része a 2019/2020. tanév első félévében német szaknyelvi kurzust végzők nyelvi hátterét mutatja be. Az ehhez szükséges adatokat a hallgatók által kitöltött kérdőívek biztosítják, amelyekből választ kapunk arra, hogy mi az első idegen nyelvük, hány nyelven beszélnek, hol tanulták ezeket a nyelveket etc. A tanulmány második fele a hallgatók írásbeli dolgozatait vizsgálva tárja fel, hogy melyek azok a lexikai hibák, amelyek az angol vagy más nyelvek ismeretére vezethetőek vissza.

Kulcsszavak: fogorvosi szaknyelv, harmadik nyelv, idegen nyelv, német nyelvoktatás, nyelvelsajátítás