EN

Jakusné Harnos Éva
A politika nyelvének pragmatikai sajátosságai

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 461-469

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.36

PDF letöltése


Absztrakt

A cikk a politika nyelvének társadalmi funkcióiból kiindulva felvázolja annak rétegződését és rámutat a befolyásolás eszközeinek minden rétegben kimutatható szerepére. Röviden áttekinti a politika nyelvének többnyire pragmatikai alapú elemzési módszereit a modern, interdiszciplináris politikai diskurzuselemzésig. Hangsúlyozza a médiában megjelenő politikai kommunikációban szereplő politikai szakszavak, illetve fogalmak eltérő nyelvhasználók általi eltérő értelmezését. A politika nyelvét a nyelvi tervezés szempontjából vizsgálja, példaként elemezve az Európai Unió két, fordításra szakosodott honlapjának a működését.

Kulcsszavak: argumentum, befolyásolás, definíció, diskurzuselemzés, politikai szaknyelv