EN

Csányi Eszter
Gazdasági frazeologizmusok szemantikai elemzése

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 93-102

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.8

PDF letöltése


Absztrakt

A vizsgálat korpuszaként a WirtschaftsBlatt, a DER STANDARD, a Neue Zürcher Zeitung, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a DIE WELT és a WirtschaftsWoche gazdasági lapok online verziójában fellelhető gazdasági témájú cikkeit választottam. A jelentéstani aspektus oldaláról történő osztályozáskor elsősorban az idiomatikus jelleget vizsgáltam. Amennyiben egy nyelvi egység jelentése nem adható meg az egyes elemek jelentéséből, idiomatikus jelentésről beszélünk. Minél nagyobb különbség van a kifejezés szó szerinti és frazeológiai jelentése között, annál nagyobb a szószerkezet idiomatizáltsági foka (vö. Fleischer, 1997; Burger, 1998; Kerékjártó, 2000; Forgács, 2007; Donalies, 2009). A korpusz elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy a szemantikai megközelítésben a gazdaság egyes szegmenseihez kötődnek a kigyűjtött frazeologizmusok. Így különítettem el tőzsdei, makro pénzügyi, vállalati mechanizmusokhoz, folyamatokhoz, valamint általános gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó szegmenseket.

Kulcsszavak: frazeologizmusok, gazdasági sajtó, gazdasági szaknyelv, szaknyelvoktatás, szemantika