EN

Válóczi Marianna
A nyelvtanulói tudatosság és érzelmi intelligencia erősítése: mindfulness a nyelvórán

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 389-403

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.31

PDF letöltése


Absztrakt

A tanulmány az érzelmi intelligenciának, illetve a nyelvtanulói tudatosságnak és önszabályozásnak a nyelvtanulás eredményességében betöltött kulcsfontosságú szerepére szándékozik rávilágítani, ezen belül is a pozitív pszichológia által elismert és széleskörűen használt mindfulness módszer nyelvtanulásban való alkalmazhatóságát vizsgálja. A munkaadók fiatal diplomásokkal szemben támasztott elvárásai között egyre markánsabban jelennek meg az ún. 21. századi képességek, közöttük az asszertív kommunikáció, kritikus gondolkodás, kreativitás, problémamegoldó képesség, önismeret és önszabályozás, a magas szintű érzelmi kompetenciák. Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó ún. soft skillek és a nyelvtanulói autonómia, tudatosság és felelősségvállalás fejlesztése – a munkaerőpiaci elvárások és hallgatói generációk változásai szempontjából is – a felsőoktatási szaknyelvoktatásban alkalmazandó innovatív módszerek fontos eleme lehet. A tanulmány az önszabályozó tanulás és az önmotivációs stratégiákra vonatkozó szakirodalmi, fogalmi háttér áttekintése után a mindfulness módszer elméleti hátterét és a nyelvtanulásban való alkalmazhatóságát elemzi, néhány konkrét, a nyelvórán alkalmazható mindfulness startégiára és technikára is kitérve. A kutatások azt mutatják, hogy a mindfulness stratégiák alkalmazása pozitív hatással van az érzelmi intelligenciára, érzelmi szabályozásra, empátia képességre és az egyén számára releváns információk hatékony feldolgozására, így a nyelvtanulás eredményességét is pozitívan befolyásolhatja.

Kulcsszavak: érzelmi intelligencia, mindfulness, nyelvtanulói autonómia, nyelvtanulói tudatosság, önszabályozó stratégiák