EN

Dávidovics Anna - Németh Timea
Az orvosi szaknyelv tanulásával és tanításával kapcsolatos percepciók és attitűdök: így látják a külföldi hallgatók

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 249-259

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.20

PDF letöltése


Absztrakt

A világban zajló globális folyamatok eredményeképpen igen megnövekedett a hallgatói mobilitás az elmúlt évtizedekben. Ennek a tendenciának köszönhetően számos európai, valamint magyar egyetemen is jelentősen átalakult a hallgatói populáció. Különösen népszerűek a négy orvosi egyetem képzései, amelyek a világ minden tájáról vonzzák a hallgatókat. A külföldi orvostanhallgatók motivációi az egyetem kiválasztásában igen változatosak, sokuk szeretné fejleszteni az angol nyelvtudását ily módon. Tanulmányaikhoz azonban elengedhetetlen a magyar orvosi szaknyelv elsajátítása, amely a szakmai gyakorlat alapvető fontosságú feltétele. Megtanulni egy, a sajátjuktól sokszor meglehetősen különböző nyelvet azonban nem egyszerű feladat. Amikor a külföldi hallgatók megkezdik tanulmányaikat a magyar egyetemeken, már rendelkeznek bizonyos elképzelésekkel és igényekkel, korábbi iskolai tapasztalataikra támaszkodva. Megtalálni a leghatékonyabb módszereket az etnikai és kulturális szempontból oly színes csoportokban sokszor nem kis feladat. Ennek a tanulmánynak a célja, hogy bemutassa egy longitudinális kutatás első szakaszának eredményeit, amely a 2018/19-es tanév tavaszi szemesztere során zajlott a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán. Kényelmi mintavétel alkalmazásával, egy online kérdőív segítségével 133 külföldi orvostanhallgató fejthette ki véleményét a tanulási és tanítási módszerekkel és attitűdökkel kapcsolatban. Az eredmények azt mutatják, hogy a külföldi hallgatóknak meglehetősen hasonló elképzeléseik vannak a tanulási és tanítási folyamattal kapcsolatban, amely a későbbiekben segítséget nyújthat a hasonló, multikulturális csoportokban oktatók számára.

Kulcsszavak: külföldi hallgatók, multikulturális csoportok, oktatási módszerek, orvosi szaknyelv, tanulási és tanítási attitűdök