EN

Fodorné Balthazár Enikő – Tiboldi Tímea
Projektmunka: Diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek kidolgozása hat nyelven

Reference icon
Fodorné Balthazár, E. – Tiboldi, T. (2021): Projektmunka: Diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek kidolgozása hat nyelven. Porta Lingua. 2021/1. 59-73

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.5

PDF letöltése


Absztrakt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából hosszas előkészítés után 2019 és 2020 között egy nagyarányú, európai uniós forrásból finanszírozott szaknyelvi szerzői projektmunkára került sor, amelynek eredményeként megszülettek a diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek, angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven. A fejlesztésnek az volt a célkitűzése, hogy létrejöjjön egy olyan szakanyag, amely hozzájárul a tartós külszolgálat magas szintű ellátásához szükséges nyelvi kompetenciák elsajátításához, a külügyi, illetve tartós külszolgálati munkához kapcsolódó szaknyelvi felkészítéshez, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyelvvizsgaközpontként biztosított Diplomáciai Szakmai Nyelvi Vizsgára való felkészüléshez. A digitális formában megjelenő kézikönyvek felépítése nyelvenként megegyezik. Az első rész a már meglevő ismeretek felfrissítésére és újak megszerzésére fekteti a hangsúlyt, ami különféle szövegműfajok feldolgozásán és az ezzel kapcsolatos szakszókincsbővítésen alapul. A második rész a beszédértés, a beszédkészség, az írott szöveg értése, az íráskészség, a nyelvek közötti közvetítőkészség, a nyelvismeret és a szociokulturális jártasság, továbbá a speciális diplomáciai kompetenciák fejlesztését célozza meg. Mindkét részhez szószedet kapcsolódik. Az első rész utáni az egyes fejezetek lexikai elemein alapul és a célnyelvi szavak, kifejezések magyar megfelelőjét tartalmazza. A második szószedet egy, a szövegektől független, a nemzetközi kapcsolatokban fontos, magyar-célnyelvi lexika gyűjteménye. Cikkünkben a többi között a projektmunka hátterét, módszerét és a projekt eredményét, valamint következtetéseinket kívánjuk bemutatni.

Kulcsszavak: Külgazdasági és Külügyminisztérium, diplomáciai nyelvhasználat, Diplomáciai Szakmai Nyelvi Vizsga, projektmunka, digitális kézikönyv