EN

Bakó Eszter
Felnőtt analfabéta bevándorlók nyelvi integrációja Németországban – Oktatási tapasztalatok az írás-olvasás kurzuson

Reference iconBakó, E. (2021): Felnőtt analfabéta bevándorlók nyelvi integrációja Németországban – Oktatási tapasztalatok az írás-olvasás kurzuson. Porta Lingua. 2021/1. 9-20

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.1

PDF letöltése


Absztrakt

Tanulmányomban felnőtt analfabéta bevándorlók német nyelvtanulásának folyamatát vizsgálom. A kutatást Németországban egy 980 tanórából álló alfabetizációs kurzus keretében végeztem, ahol német mint idegen nyelv tanárként 6 afgán és 4 gambiai résztvevőt oktattam. A vizsgált csoport tagjai alacsony iskolázottságúak voltak. A hat afgán résztvevő anyanyelvén (dari) sem rendelkezett írásbeli ismeretekkel, így mind az arab, mind pedig a latin betűs írásmód terén analfabéták voltak. A gambiai tanulók ezzel szemben anyanyelvükön (mandinka) kívül beszéltek angolul, valamint voltak előismereteik az ehhez kapcsolódó latin betűs írásrendszer terén is. A tanfolyam célja a résztvevők alfabetizálása, valamint a KER szerinti A2-es nyelvi szint elérése volt. A tanulmány kevert módszerű kutatáson alapul, tehát a kvalitatív szóbeli és írásbeli nyelvi mérések eredményeit számszerűsített, kvantitatív formában adom meg. Az ehhez szükséges adatgyűjtés három fázisban zajlott. Egy kurzust megelőző szintfelmérő teszt segítségével vizsgáltam a bemeneti tényezőket. Ezt követően a folyamattényezőket rendszeres kurzusközi felmérésekkel térképeztem fel. Végül a kimeneti tényezőket a tanfolyamot záró telc írásbeli és szóbeli nyelvvizsga feladatlapjával mértem fel.

Kulcsszavak: alfabetizációs kurzus, bevándorlók oktatása, felnőtt analfabéták, nyelvi integráció, német nyelv oktatása