EN

Ürmösné Simon Gabriella – Borszéki Judit – Barnucz Nóra – Uricska Erna
A rendészeti szaknyelv szerepe a felsőoktatásban és az új nyelvi stratégia bevezetése

Reference icon
Ürmösné Simon, G. – Borszéki, J. – Barnucz, N. – Uricska, E. (2021): A rendészeti szaknyelv szerepe a felsőoktatásban és az új nyelvi stratégia bevezetése. Porta Lingua. 2021/1. 185-195

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.15

PDF letöltése


Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus szemléletmódjának formálódását igazolja, hogy a szaknyelvet oktató munkatársak megkezdték a különböző szolgálati ágak idegen nyelvű szakmai kommunikációjának kutatását is. Időről időre más generációval állunk szemben, jelenleg a digitális bennszülöttek oktatásával foglalkozunk, akik egyszerre párhuzamosan több feladat megoldására is képesek. A Lektorátus oktatói nyitottak az innovációk felé, a klasszikus megoldások mellett különböző számítógépes és mobil applikációkat/ platformokat is használnak. Készségtárgyak oktatóiként fő célunk a kompetenciák kialakítása. Ez a szemlélet a tanulók teljesítményének értékelésében is megnyilvánul, melynek célja nem a hibák büntetése, hanem a tanuló motivációjának és kommunikációjának támogatása. Tény, hogy a felsőoktatásban is megjelenő „Z” generáció tanulási szokásai megváltoztak. A gyors ütemben fejlődő információs technológiai eszközök hatékony kihasználása mellett a hallgatók célnyelven történő kommunikációjának fejlesztése a cél, melyhez egy – az új nyelvi stratégia részét képező – kutatási tervet is kidolgoztunk (Barnucz – Uricska, 2020).

Kulcsszavak: élményalapú tanulás, információs társadalom, mobil eszközök, rendészeti kompetenciák, rendészeti szaknyelv