EN

Válóczi Marianna
Kudarcok észlelése a nyelvtanulásban – Üzleti nyelvet tanuló egyetemi hallgatók nyelvtanulási nehézségei és kudarc attribúciói

Reference icon
Válóczi, M. (2021): Kudarcok észlelése a nyelvtanulásban – Üzleti nyelvet tanuló egyetemi hallgatók nyelvtanulási nehézségei és kudarc attribúciói. Porta Lingua. 2021/1. 119-131

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2021.10

PDF letöltése


Absztrakt

A nyelvtanulás eredményességét befolyásoló pszichológiai tényezőknek fontos részét képezik a nyelvtanulással kapcsolatos meggyőződések és a meggyőződések motivációs dimenziójához tartozó siker-kudarc attribúciók. A sikerek és kudarcok oktulajdonításának módja jelentős hatással bír a nyelvtanuló önértékelésére, motivációjára és determinálhatja a további nyelvtanulási élményeit és eredményeit. A tanulmány egy egyetemisták körében végzett empirikus vizsgálat eredményeit mutatja be, amely a nyelvtanulók nyelvtanulási nehézségeinek, kudarcainak percepcióját és attribúcióját igyekszik feltérképezni. A kutatásban 141 egyetemista vett részt és számolt be személyes nyelvtanulási nehézségeiről, kudarcélményeiről, illetve arról, hogy ezeket a nehézségeket milyen okoknak tulajdonítja. Az eredmények alapján elmondható, hogy a legnagyobb számú kudarcélmény az idegen nyelven történő szóbeli kommunikációhoz, énkifejezéshez, szakmai témában kialakított saját vélemény kifejtéséhez kapcsolódik, illetve nyelvi önbizalom hiányából, hibázástól való szorongásból ered. A kudarc attribúciókat megvizsgálva elmondható, hogy a nyelvtanulók a nehézségeik és kudarcaik oki hátterében nagy szerepet tulajdonítanak az affektív tényezőknek, másrészt hajlamosak kevéssé kontrollálható tényezőket keresni, amelyek alakulására kevésbé vannak ráhatással.

Kulcsszavak: nyelvtanulás eredményessége, nyelvtanulási motiváció, nyelvtanulási nehézségek, kauzális attribúció, nyelvtanulási siker-kudarc attribúciók