EN

Fajt Balázs – Bánhegyi Mátyás – Vékási Adél – Cseppentő Krisztina
Nyelvtanári és -oktatói vélemények a nyelvvizsga-moratóriumról: egy pilot kutatás bemutatása

Reference icon

Fajt, B. – Bánhegyi, M. – Vékási, A. – Cseppentő, K. (2022): Nyelvtanári és -oktatói vélemények a nyelvvizsga-moratóriumról: egy pilot kutatás bemutatása. Porta Lingua. 2022/1. 123-129

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.12

PDF letöltése


Absztrakt

A COVID-19 vírushelyzetre válaszul 2020 márciusában hozott, kivételes kormányrendeletnek köszönhetően a korábbiakkal ellentétben 2020. augusztus 31-ig azok is átvehették diplomájukat, akik ezt korábban nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában nem tehették meg. A rendelet hatására közel százezer „beragadt” diplomát adtak ki a felsőoktatási intézmények. Az át nem vett diplomák száma így csökkent ugyan, ám a háttérben meghúzódó problémát – azaz a hallgatók részéről a nyelvtudásbeli hiányosságokat, illetve az oktatók részéről a nyelvoktatás vélt leértékelődését – a jövő tekintetében ez a rendelet sem oldja meg. Kutatásunkban a felsőoktatásban dolgozó idegennyelv-oktatók nyelvvizsga-moratóriummal kapcsolatos véleményét kívántuk feltárni: a jelen tanulmány empirikus kutatásunkat és annak eredményeit mutatja be. Vizsgálódásunk során kvantitatív, kérdőíves pilot vizsgálatot végeztünk, amelyben nyelvtanárok (N=40) nyelvvizsga-moratóriummal kapcsolatos véleményét vizsgáltuk. Az eddig beérkezett válaszokból formálódó eredményeink azt mutatják, hogy a nyelvtanárok többsége szakmai szempontok alapján nem ért egyet a rendelettel, és többen kétségbe vonják annak társadalmi igazságosságát is. Cikkünktől egyúttal azt is reméljük, hogy szakmai diskurzus alakulhat ki a nyelvvizsga-moratóriumról és a nyelvvizsga hiányában át nem vett diplomák problémaköréről.

Kulcsszavak: COVID-19, felsőoktatás, idegennyelv-oktatás, kvantitatív vizsgálat, nyelvvizsga-moratórium