EN

Fajt Balázs – Vékási Adél
Videójátékok és nyelvtanulás: véletlenszerű (szak)szókincs-elsajátítás videójátékokon keresztül

Reference icon

Fajt, B. – Vékási, A. (2022): Videójátékok és nyelvtanulás: véletlenszerű (szak)szókincs-elsajátítás videójátékokon keresztül. Porta Lingua. 2022/1. 131-138

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.13

PDF letöltése


Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben több empirikus kutatás is csupán a videójátékok negatív hatásaira fókuszált, de az elmúlt évek legfrissebb kutatásai a videójátékok pozitív hatásaira is rámutatnak, így a videójátékok oktatási célú és ezen belül is az idegennyelv-oktatásban és tanulásban történő felhasználásának vizsgálata is ígéretes eredményeket mutat. A legtöbb ilyen jellegű kutatás középpontjában a szókincs-elsajátítás áll, amely történhet tudatosan (szándékos tanulás), de történhet úgy is, hogy a nyelvtanuló szinte észre sem veszi, hogy új szókincsbeli elemeket sajátított el (véletlenszerű tanulás). A szókincsbővítés hosszú és fáradságos feladat a nyelvtanulók számára, és a videójátékok egyik előnye abban rejlik, hogy azok elsődleges célja a szórakoztatás, így a játék során a játékosok és egyben nyelvtanulók szórakozás és kikapcsolódás közben kontextualizált autentikus célnyelvi tartalmakkal találkoznak, ami teret enged a célnyelv kontextusban történő gyakorlásának. A tanulmány célja, hogy rámutasson a videójátékok nyelvtanulással kapcsolatos előnyeire és ismertessen néhány videójátékot, amelyeken keresztül a nyelvtanulónak lehetősége nyílhat valamely (szak)nyelv elsajátítására.

Kulcsszavak: nyelvtanulás, szaknyelv, szókincs-elsajátítás, véletlenszerű tanulás, videójátékok