EN

Sólyom Réka
Uniós piac, gazdasági szereplő, harmonizált szabvány: magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalmi metaforái

Reference icon

Sólyom, R. (2022): Uniós piac, gazdasági szereplő, harmonizált szabvány: magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalmi metaforái. Porta Lingua. 2022/1. 25-32

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.3

PDF letöltése


Absztrakt

A tanulmány magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalom-meghatározásaiban megjelenő prototipikus fogalmi metaforák és metaforikus kifejezések szemantikai jellemzőit elemzi funkcionális kognitív keretben. Az elemzés korpuszául három olyan irányelv vonatkozó fejezetei szolgálnak, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács ad ki különféle termékekkel kapcsolatban. A vizsgált szakszövegek egyszerű nyomástartó edényekhez, felvonókhoz és felvonókhoz készült biztonsági berendezésekhez, valamint meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekhez kapcsolódó irányelvek. A tanulmány hipotézise, hogy az elemzendő szakszövegek fogalom-meghatározásaiban gyakran előfordulnak olyan, a köznyelvből jól ismert fogalmi metaforák, mint például a forgalmazás utazás vagy a termék élete emberi élet. Az elemzések ezeket a metaforákat mutatják be fogalmi tartományok szerinti csoportosításban.

Kulcsszavak: EU-irányelvek, fogalom-meghatározások, metafora, szakszöveg, szemantika