EN

Besznyák Rita
Vezérfonal a tolmácsvizsgák optimalizálásához

Reference icon

Besznyák, R. (2022): Vezérfonal a tolmácsvizsgák optimalizálásához. Porta Lingua. 2022/1. 83-94

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.8

PDF letöltése


Absztrakt

A szakirodalmi források és a profi tolmácsok gyakorlati tapasztalatai is egybehangzóan arra engednek következtetni, hogy rendkívül nehéz a tolmácsolás minőségének objektív megítélése. A sok változó miatt a tolmácsolási teljesítmény értékelése csak adott helyzetben, adott körülmények között lehetséges, így nem igazán beszélhetünk általános érvényű minősítési kritériumokról. A tolmácsképző intézményeknek valahogy mégis visszajelzést kell adniuk hallgatóik tolmácsolási készségeiről a képzés egyes szakaszaiban – lehetőség szerint objektív, univerzálisan alkalmazható értékelési rendszerben. Jelen tanulmány célja annak feltérképezése, hogy milyen szempontok alapján, milyen ismérvek mentén értékelhetjük a tolmácsolási teljesítményt vizsgahelyzetben: legyen szó a tolmácsképzésre jelentkezők felkészültségéről és alkalmasságáról, vagy a tolmácshallgatók értékeléséről. A tolmácsoktatók vizsgákkal kapcsolatos nehézségeire reflektálva a tanulmány összegzi a bemeneti, félidei és kimeneti vizsgák felépítésére, súlypontjaira és a lehetséges feladattípusokra vonatkozó szakmai ajánlásokat, a gyakorlatban is hasznosítható vezérfonalat adva ezzel a tolmácsvizsgák összeállításához.

Kulcsszavak: tolmácsképzés, tolmácsvizsgák, értékelés, alkalmassági vizsga, záróvizsga