EN

Kránicz Rita – Hambuch Anikó – Halász Renáta – Makszin Lilla – Sárkányné Lőrinc Anita
Háziorvosi és szakorvosi távkonzultációk nyelvi-kommunikatív vizsgálata

Reference icon

Kránicz, R. – Hambuch, A. – Halász, R. – Makszin, L. – Sárkányné Lőrinc, A. (2022): Háziorvosi és szakorvosi távkonzultációk nyelvi-kommunikatív vizsgálata. Porta Lingua. 2022/2. 7-15

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.1

PDF letöltése


Absztrakt

A COVID-19 járvány miatt a betegek biztonságos ellátásában jelentős szerephez jutott a távkonzultációs beszélgetés. 2020 áprilisában kormányrendelet szabályozta és több szakterületen is engedélyezte a telemedicinális platformok használatát. A járvány alatti háziorvoslás tapasztalatai alapján a háziorvosok közel 90%-a továbbra is támogatja az orvosi távkonzultációt. A tanulmány célja egy vizsgálati módszer bemutatása, amelyet egy, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán folytatott kutatás keretén belül alkalmazunk. A kutatás során háziorvosi praxisokban, reumatológiai, bőrgyógyászati és gasztroenterológiai szakrendeléseken az Etikai Bizottság engedélyével és a betegek beleegyezésével hangfelvételek készülnek. A hangfelvételek annotálását követően a vizsgálat a Sketch Engine korpuszelemző szoftvereszközzel történik. Jelen tanulmány vizsgálati korpuszát 10 háziorvosi, illetve szakorvosi távkonzultáció alkotja, az alkorpuszok az orvosok, illetve a betegek megnyilatkozásaiból épülnek fel. A kutatásban kontrasztív elemzés céljából összesítettük külön-külön a betegek és az orvosok beszédlépéseit (a beszédlépések hossza és tartalma, a szóhasználat jellegzetességei). A kutatás abból a jelen helyzet indikálta szükségletből indul ki, hogy az orvostanhallgatóinknak nincs (nem lehet) tapasztalatuk a távkonzultációt illetően, ezért célunk hosszú távon a vizsgálatok során nyert tapasztalatok – a megfigyelt nyelvi mintázatok és kommunikációs stratégiák – oktatásban történő alkalmazása.

Kulcsszavak: telemedicina, konverzációelemzés, Sketch Engine, beszédlépések, szóhasználat