EN

Koppán Ágnes – Meiszter Erika
Kihívások a szimulációs orvosi kommunikáció oktatásában a kororonavírus-járvány idején

Reference icon

Koppán, Á. – Meiszter, E. (2022): Kihívások a szimulációs orvosi kommunikáció oktatásában a kororonavírus-járvány idején. Porta Lingua. 2022/2. 109-116

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.11

PDF letöltése


Absztrakt

A hatékony gyógyítómunka során alapvető az orvos nyelvi tevékenysége, amely a tájékoztatáson, felvilágosításon túl a beteghez való viszonyulás, az empátia, a bizalom nyelvi megformálásában mutatkozik meg. Értékelve a világban kialakult helyzetet, számolni kell azzal, hogy az orvosi-egészségügyi kommunikáció jelentős része áthelyeződhet online és/vagy telefonos platformra. Célunk, hogy az online gyakorlatok alapján meghatározzuk az orvosi kommunikációban a szimuláció módszerével leginkább fejleszthető tényezőket. Célul tűztük ki a személyes jelenléten alapuló és az online szimulációs gyakorlatok összehasonlítását, bemutatását. A PTE ÁOK-n a kari oktatás 2020. március 23-ától elektronikus távoktatás formájában folytatódott. A hallgatók egyesével vehettek részt egy-egy szimulációs gyakorlaton az oktató, egy orvos és egy színész által megformált páciens közreműködésével. A feladatok mindegyike a koronavírus-járvány idején előforduló jellegzetes szituáció megoldása volt. A gyakorlatok rögzítésre kerültek, amelyeket a hallgatók visszajelzéseivel együtt kiértékeltünk és összehasonlítottunk a jelenléti oktatásban zajlott interakciók tapasztalatival. A hallgatók az online gyakorlatokra kiváló minősítést adtak, orvosaink szakmai véleménye szerint kilencven százalékuk megbirkózott a járvány adta új helyzetek megoldásával. Nyelvi-kommunikációs szempontból a hallgatók hasonlóan teljesítettek a korábbi jelenléti oktatásban tapasztaltakhoz. A hallgatók visszajelzései és a felvételek értékelése alapján elmondható, hogy a szimulációs gyakorlatok – előnyeiket és hátrányaikat összegezve – online formában is sikeresek voltak és biztosítani tudták az orvostanhallgatók kommunikatív kompetenciáinak fejlesztését.

Kulcsszavak: koronavírus-járvány, online platform, orvos-beteg kommunikáció, szimulációs orvosi interakciók, távoktatás