EN

Kövér Péter
Digitális oktatás a felsőoktatásban a COVID-19 harmadik hulláma alatt: hallgatói visszajelzések

Reference icon

Kövér, P. (2022): Digitális oktatás a felsőoktatásban a COVID-19 harmadik hulláma alatt: hallgatói visszajelzések. Porta Lingua. 2022/2. 117-123

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.12

PDF letöltése


Absztrakt

A COVID-19 miatti digitális oktatásra történő átállást számos kutatásban vizsgálták. A jelen kutatás a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK) levelezős hallgatóinak a vírus harmadik hullámának időszakában (2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében) átélt tapasztalatait igyekszik megvizsgálni. Ebben az időszakban intézményünkben a Microsoft Teams nevű digitális oktatási platformon szinkron, azaz valós idejű órák keretein belül zajlott az oktatás. A vizsgálat során a levelező tagozaton tanuló hallgatók házidolgozatait elemeztük kvalitatív módszerekkel, amelyeket a „Tanulásmódszertan” c. kurzus keretén belül nyújtottak be. A dolgozatokra, amelyekben a hallgatók a digitális oktatással kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalataikat írták le, szövegkorpuszként tekintettük, és a vizsgálatot a tartalomelemzés módszerével végeztük el. Elemzésünk során két fő szempont szerint csoportosítottuk a hallgatókat: az életkor és az egyetemi tanulmányuk kezdési időpontja alapján (2020 tavasza előtt vagy után). Megállapítottuk, hogy a 40 év alatti hallgatók, különösen azok, akik tanulmányaikat 2020 tavasza után kezdték meg, a legelfogadóbbak az oktatás digitális jellegével szemben és nem jelent számukra gondot az online tanulási közeg.

Kulcsszavak: COVID-19, digitális oktatás, felsőoktatás, hallgatói vélemények, kvalitatív kutatás