EN

Hajdu Zita – Tar Ildikó – Lázár Tímea – Czellér Mária – Farkas János
Az interkulturális kompetencia szerepe a gazdaságtudományi szakfordítói programban

Reference icon

Hajdu, Z. – Tar, I. – Lázár, T. – Czellér, M. – Farkas, J. (2022): Az interkulturális kompetencia szerepe a gazdaságtudományi szakfordítói programban. Porta Lingua. 2022/2. 145-152

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.15

PDF letöltése


Absztrakt

A jó fordító az anyanyelv és a célnyelv alapos ismeretén kívül egyéb kompetenciákkal is kell, hogy rendelkezzen. Ezek egyike a célnyelvi és forrásnyelvi kultúra ismeretét, az interkulturális és szociolingvisztikai tudatosságot, valamint az asszociációk és konnotációk értését és alkalmazását is átfogó interkulturális kompetencia. A tanulmány két célja az interkulturális készségek gazdasági és társadalmi hatásának bemutatása, valamint annak, feltérképezése, hogy az milyen módon építhető be egy szakfordítói programba. A tanulmány tudományos hozzáadott értéke annak bizonyítása, hogy az interkulturális kompetencia fejlesztése fontos részét képezi a gazdasági szakfordítóképzés tananyagfejlesztésének. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának angol-magyar gazdaságtudományi szakfordítói képzése az interkulturális kompetencia fejlesztése céljából két kurzust tartalmaz. Az elméleti jellegű és kulturális háttérismeretet nyújtó „Interkulturális ismeretek” című tárgy tematikájában elsősorban az angol nyelvterület országainak kultúráját ismerteti meg a hallgatókkal. A gyakorlati jellegű és az interkulturális kommunikáció nyelvi elemeire összpontosító „Kultúraközi kommunikációs nyelvi készségek” című kurzus, többek között, a hivatalos megfogalmazás fokozataival, a brit és az amerikai nyelvhasználat különbségeivel, a kultúraspecifikus szavakkal és a vonatkozó fordítási stratégiákkal foglalkozik. A szakirodalom feldolgozása alapján a tanulmány leírást nyújt arról is, miért is szükséges a két tárgyat a gazdasági szakfordító képzés során oktatni. A tanulmány röviden kitér a hallgatói autonómia, az oktatói felelősségvállalás és az interkulturális kompetencia összefüggéseire is.

Kulcsszavak: interkulturális kompetencia, gazdasági és társadalmi hatás, gazdasági szakfordítás, tematika, brit eufemizmus