EN

Polcz Károly
Kockázati tőkések és üzleti angyalok kérdéseinek tartalomelemzése

Reference icon

Polcz, K. (2022): Kockázati tőkések és üzleti angyalok kérdéseinek tartalomelemzése. Porta Lingua. 2022/2. 17-24

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.2

PDF letöltése


Absztrakt

A befektetői pitch mint kommunikációs esemény egyik lényeges eleme a befektetői kérdések megválaszolása a prezentáció elhangzása után. A kérdésekre adott válaszok jelentős mértékben befolyásolhatják a befektetők finanszírozási hajlandóságát. Míg a pitch retorikai szerkezetével több tanulmány is foglalkozik, addig a befektetői kérdések tartalomelemzése kevés figyelmet kap a szakirodalomban. A kutatás célja, hogy rávilágítson azokra a témákra, amelyek jellemzően felmerülnek a kockázati tőkések és üzleti angyalok kérdéseiben. A vizsgálat korpuszát 50 angol nyelvű befektetői pitch alkotja, amelyekben összesen 268 kérdés hangzott el. A kérdések adatbázis-kezelő szoftverben kerültek kategorizálásra a bennük előforduló fő- és altémakörök, valamint az ezekhez kapcsolódó fogalmak és terminusok szerint. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a befektetők leggyakrabban a versenykörnyezetre, a vállalat skálázhatóságára, az árképzésre, a pénzügyi teljesítményre, a disztribúcióra és a célcsoportra kérdeznek rá. A kutatás eredményei közvetlenül hasznosíthatók a szaknyelvoktatásban, mivel a gazdasági végzettségű hallgató gyakran kerülhet olyan szituációba, amikor a befektetőket egy adott projekt finanszírozásáról kell meggyőznie.

Kulcsszavak: szaknyelvoktatás, pitch, prezentáció, tartalomelemzés, kockázati tőke