EN

Valnerné Török Eszter
Nyelvhasználati szokások az integráció tükrében a Berlinben élő magyar diaszpórában

Reference icon

Valnerné Török, E. (2022): Nyelvhasználati szokások az integráció tükrében a Berlinben élő magyar diaszpórában. Porta Lingua. 2022/2. 25-32

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.3

PDF letöltése


Absztrakt

A 21. század migrációs folyamatai miatt az integráció és asszimiláció fogalmai egyre többször kerülnek az érdeklődés fókuszába, ezért nagy szükség van olyan tudományos vizsgálatokra, amelyek együttélési helyzeteket elemeznek. 2010 óta a magyar társadalomban is erősebben jelentkezik a mobilitás. Magyarországon sok család érintett ebben a folyamatban, így az utóbbi időben a külföldön élő diaszpórák kutatása iránt is nagyobb a tudományos érdeklődés. Berlini kutatásommal a diaszpórakutatásba kívánok bekapcsolódni. Azt a folyamatot vizsgálom, amikor a kitelepülők egy másik kultúra viszonyrendszeréhez kezdenek alkalmazkodni. Kutatásom alapkérdése a kultúraváltás jelensége. A helyszín kiválasztásának fontos motivációs tényezője a berlini multikulturális közeg, amely egészen egyedi kutatási hátteret jelent. A város kulturális és nyelvi sokszínűségével sajátos szigetet képez Németországban. Berlini vizsgálatom fontos kérdésfelvetése, hogy a vizsgált közösség tagjai mennyiben érzik magukat egy etnikai kisebbség tagjainak és milyen kategóriák mentén határolják le ezt a csoportot. Feltevésem szerint a nyelvnek itt központi határkijelölő funkciója van. Tanulmányomban egy online kérdőíves felmérés nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseire adott válaszait mutatom be. A vizsgálat kutatásom első lépcsőjét jelenti és átfogó képet ad a Berlinben élő magyarok kitelepülési motivációjáról, kapcsolatrendszeréről és nyelvhasználati szokásairól.

Kulcsszavak: mobilitás, integráció, diaszpórakutatás, kultúraváltás, nyelvhasználat