EN

Mágocsi Nyina – Varga Éva Katalin
Az orosz pénznemek nominációja

Reference icon

Mágocsi, Ny. – Varga, É. K. (2022): Az orosz pénznemek nominációja. Porta Lingua. 2022/2. 62-70

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.6

PDF letöltése


Absztrakt

A pénz kialakulásától kezdve mindennapi életünk része, értékmérőként, forgalmi és fizetőeszközként, kincsképzőként egyaránt. Szerepét az évszázadok folyamán különböző áruk, nemesfémek, bankjegyek töltötték be, amíg eljutottunk a bankszámlapénz bevezetéséig. A pénzegységek elnevezése hiteles képet mutat az egyes korok gazdasági folyamatairól és kapcsolatrendszeréről. Bár a pénzegységek neveit általában nem sorolják a gazdasági szaknyelv terminusai közé – mivel az adott közösség mindennapi nyelvhasználatának a részét képezik –, az áru- és pénzforgalom szaknyelvének terminologizált szókincsének tekinthetjük őket. Tanulmányunkban az orosz pénzegységnevek nominációjáról nyújtunk áttekintést az orosz történelem és gazdaság folyamatainak keretébe illesztve. Etimológiai, szótörténeti, gazdaság- és művelődéstörténeti elemzés alapján mutatjuk be a pénzegységek nevének eredet és a megnevezés motivációja szerinti csoportjait (pl. áru, anyag, előállítás módja, rész-egész viszonyok, szín, szám, ábrázolás, földrajzi név, vándorszók stb.), és felvázoljuk az orosz pénztörténet korszakait a nemzeti valuta megjelenéséig.

Kulcsszavak: orosz pénzegységek, nomináció, történeti-kulturális háttér, etimológia, lingvokulturális elemzés