EN

Varga Éva Katalin – Gyenes Gábor – Fogarasi Katalin
A státusz terminológiai jellemzői

Reference icon

Varga, É. K. – Gyenes, G. – Fogarasi, K. (2022): A státusz terminológiai jellemzői. Porta Lingua. 2022/2. 79-90

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.8

PDF letöltése


Absztrakt

A státusz az orvosi dokumentációnak az a része, amely a beteg felvételekor elvégzett fizikális vizsgálat eredményeit rögzíti. A leírás tükrözi a vizsgálat egyes lépéseinek megszabott rendjét (megtekintés, tapintás, kopogtatás, hallgatózás), ezért állandósult sorrendiség és konvencionalizált minták, ismétlődő kifejezések jellemzik. Ebben a tekintetben a kórboncolási jegyzőkönyv műfajával mutat rokonságot. Vizsgálatunk során a Semmelweis Egyetem klinikáin gyűjtött 82 anonimizált zárójelentés státuszrészeit emeltük ki, így összesen 27211 szövegszó terjedelmű státuszleírás terminológiai és szövegtipológiai elemzését végeztük el. A státuszokat tartalmazó zárójelentések 10 különböző szakorvosi területen keletkeztek. Tanulmányunkban az erre a műfajra jellemző anatómiai nevek, állapotok, kórképek terminológiai jellemzőit mutatjuk be (magyar vagy latin névhasználat, betűszók, rövidítések), a különböző észleletek leírásának jellegzetességeit negatív és kóros lelet esetén (egyes szervekre jellemző színek, tapintásérzetek, hanghatások), továbbá a státuszokban előforduló kifejezések terminologizáltsági fokát vizsgáljuk. Szoftveres elemzéssel gyakorisági, konkordancia- és statisztikai vizsgálatot végeztünk, amelynek eredményeképpen kiemeljük e műfaj jellegzetes mintázatait, szaknyelvi frazémáit.

Kulcsszavak: státusz, zárójelentés, terminológia, konkordanciaelemzés, szaknyelvi frazémák