EN

In memoriam

20140922_Sarvari_Judit_02

In memoriam

Megrendüléssel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dobosné dr. Sárvári Judit, egyetemi docens, a Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének alapító tagja és közel 20 éven át elnöke, méltósággal viselt betegség után, életének 71. évében elhunyt.

Dobosné dr. Sárvári Judit a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdte meg oktatási tevékenységét, majd több évtizeden át, 1984 és 2016 között a BME GTK Idegen Nyelvi Központ (korábban Nyelvi Intézet) munkatársa volt. 1990 és 2001 között a BME Studia Nyelvi Centrum, majd 1993 és 2001 között a BME Nemzetközi Gimnázium munkáját is irányította. 2002-ben az akkori Nyelvi Intézet igazgatójának nevezték ki, amelyet egészen nyugdíjba vonulásáig irányított. Az ő szakmai felügyelete alatt jött létre a BME Nyelvvizsgaközpont, és vezető szerepet játszott a szakfordító- és tolmácsképzés beindításában és annak többszintűvé, nemzetközivé tételében is. Mind a hallgatók, mind a kollégák körében töretlen népszerűségnek, elismerésnek örvendett, vezetői és oktatói munkáját mindvégig a támogatás, az odafigyelés és törődés határozta meg.

Széleskörű egyetemi oktatási és oktatásszervezési tevékenysége mellett ismert és szeretett alakja volt a szélesebb hazai tudományos-oktatási világnak is.  Számos tankönyv, folyóiratcikk és rangos nemzetközi konferenciaelőadás fűződik a nevéhez. Közel egy évtizedig az oktatási tárca nyelvoktatási szakértő-referenseként is dolgozott.

A Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének egyik alapítójaként – és közel 20 éven át elnökeként – múlhatatlan érdeme van abban, hogy a szaknyelvet oktató és kutató kollégák ma is egy összeforrott, élő szakmai közösség tagjai lehetnek. Az utolsó pillanatig fáradhatatlanul dolgozott e szakmai közösségért, a szaknyelvoktatás és -kutatás ügyéért. Oaadó szervezőmunkája, szakmai hozzáértése, széles kapcsolatrendszere és segítőkészsége sokak egyetemi karrierjét alapozta meg.

Búcsúzunk a kiváló oktatótól, a nagyszerű embertől, akinek szeretetteljes lénye, jóindulata, bölcsessége és derűje a kollégák számára ma is inspiráló példa.

Emléke örökre szívünkben él.